Các câu hỏi tuyển dụng tester

Các câu hỏi tuyển dụng tester

Rate this post

Không giống như người anh em của mình developer, tester có tầm quan trọng lớn trong quá trình làm phần mềm.

Các câu hỏi tuyển dụng tester

Exploratory Testing là gì?

Thử nghiệm thăm dò là một cách tiếp cận thực hành, trong đó người thử nghiệm tham gia vào việc lập kế hoạch tối thiểu và thực hiện thử nghiệm tối đa. Việc lập kế hoạch bao gồm việc tạo ra một điều lệ thử nghiệm, một tuyên bố ngắn gọn về phạm vi của nỗ lực thử nghiệm trong thời gian ngắn (1 đến 2 giờ), các mục tiêu và phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng. Các hoạt động thiết kế thử nghiệm và thực thi thử nghiệm thường được thực hiện song song mà không cần chính thức ghi lại các điều kiện thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm hoặc tập lệnh thử nghiệm. Điều này không có nghĩa là các kỹ thuật kiểm tra khác, chính thức hơn sẽ không được sử dụng. Ví dụ: người kiểm tra có thể quyết định sử dụng phân tích giá trị ranh giới nhưng sẽ suy nghĩ kỹ và kiểm tra các giá trị biên quan trọng nhất mà không nhất thiết phải viết chúng ra. Một số ghi chú sẽ được viết trong phiên kiểm tra khám phá để có thể tạo báo cáo sau đó

Use case testing là gì?

Để xác định và thực hiện yêu cầu chức năng của ứng dụng từ đầu đến cuối, “use case” được sử dụng và các kỹ thuật được sử dụng để làm điều này được gọi là “use case testing”.

Có thể bạn quan tâm:

Sự khác nhau giữ vòng đời kiểm thử phần mềm (STCL) và vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)?

SDLC xử lý việc phát triển / mã hóa phần mềm trong khi STLC xử lý việc xác nhận và xác minh phần mềm

Tracebility matrix (ma trận truy xuất) là gì?

Mối quan hệ giữa các trường hợp kiểm thử và các yêu cầu được hiển thị với sự trợ giúp của một tài liệu. Tài liệu này được gọi là ma trận xác định nguồn gốc.

Equivalence partitioning testing (phân vùng tương đương) là gì?

Kiểm thử phân vùng tương đương là kỹ thuật kiểm thử phần mềm chia dữ liệu kiểm thử đầu vào của ứng dụng thành từng phân vùng ít nhất một lần dữ liệu tương đương mà từ đó các trường hợp kiểm thử có thể được rút ra. Bằng phương pháp kiểm thử này, nó làm giảm thời gian cần thiết cho việc kiểm thử phần mềm.

Kiểm thử white box và các loại của white box.

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng liên quan đến việc lựa chọn các trường hợp kiểm thử dựa trên phân tích cấu trúc bên trong (vùng phủ mã, vùng phủ các nhánh, vùng phủ đường dẫn, vùng phủ điều kiện, v.v.) của một thành phần hoặc hệ thống. Nó còn được gọi là thử nghiệm dựa trên mã hoặc thử nghiệm cấu trúc. Các loại kiểm tra hộp trắng khác nhau là

 • Báo cáo phạm vi
 • Phạm vi quyết định

Trong kiểm thử white box, cần xác minh những gì?

Trong thử nghiệm hộp trắng các bước sau được xác minh.

 • Xác minh các lỗ hổng bảo mật trong mã
 • Xác minh các đường dẫn không đầy đủ hoặc bị hỏng trong mã
 • Xác minh luồng cấu trúc theo đặc điểm tài liệu
 • Xác minh kết quả đầu ra mong đợi
 • Xác minh tất cả các vòng lặp có điều kiện trong mã để kiểm tra chức năng hoàn chỉnh của ứng dụng
 • Xác minh mã hóa từng dòng và kiểm tra 100%

Kiểm thử black box và các loại của black box?

Kiểm thử hộp đen là phương pháp kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm tra phần mềm mà không cần biết cấu trúc bên trong của mã hoặc chương trình. Thử nghiệm này thường được thực hiện để kiểm tra chức năng của ứng dụng. Các kỹ thuật kiểm tra hộp đen khác nhau là

 • Phân vùng tương đương
 • Phân tích giá trị ranh giới
 • Vẽ đồ thị

Xác minh và xác thực là gì?

Xác minh là một quá trình đánh giá phần mềm ở giai đoạn phát triển. Nó giúp bạn quyết định xem sản phẩm của một ứng dụng nhất định có đáp ứng các yêu cầu được chỉ định hay không. Xác thực là quá trình đánh giá phần mềm sau quá trình phát triển và để kiểm tra xem nó có đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hay không.

Các cấp độ khác nhau của test?

Có bốn cấp độ kiểm tra

 • Kiểm tra đơn vị / thành phần / chương trình / mô-đun
 • Thử nghiệm hội nhập
 • Thử nghiệm hệ thống
 • Kiểm tra chấp nhận

Integration testing (kiểm thử tích hợp) là gì?

Kiểm thử tích hợp là một cấp độ của quá trình kiểm thử phần mềm, nơi các đơn vị riêng lẻ của một ứng dụng được kết hợp và kiểm tra. Nó thường được thực hiện sau khi kiểm tra đơn vị và chức năng.

Kế hoạch kiểm tra bao gồm những gì?

Thiết kế kiểm thử, phạm vi, chiến lược kiểm tra, cách tiếp cận là những chi tiết khác nhau mà tài liệu Kế hoạch kiểm tra bao gồm.

 • Mã định danh trường hợp thử nghiệm
 • Phạm vi
 • Các tính năng được kiểm tra
 • Các tính năng không được thử nghiệm
 • Chiến lược kiểm tra & Cách tiếp cận kiểm tra
 • Thử nghiệm phân phối
 • Trách nhiệm
 • Nhân sự và đào tạo
 • Rủi ro và Dự phòng

Sự khác nhau giữ Kiểm thử chấp nhận người dung (UAT) và kiểm thử hệ thống là gì?

 • Kiểm thử hệ thống: Kiểm tra hệ thống là tìm ra các khiếm khuyết khi toàn bộ hệ thống trải qua quá trình kiểm tra; nó còn được gọi là thử nghiệm end-to-end. Trong loại thử nghiệm như vậy, ứng dụng bị ảnh hưởng từ đầu cho đến cuối.
 • UAT: Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT) bao gồm việc chạy một sản phẩm thông qua một loạt các bài kiểm tra cụ thể để xác định liệu sản phẩm có đáp ứng được nhu cầu của người dùng hay không.

Sự khác nhau giữa Kiểm thử dữ liệu và Retesting?

 • Kiểm tra lại: Là một quá trình kiểm tra các lỗi được thực hiện bởi nhóm phát triển để xác minh rằng chúng đã được sửa.
 • Kiểm tra theo hướng dữ liệu (DDT): Trong quá trình kiểm tra theo hướng dữ liệu, ứng dụng được kiểm tra với nhiều dữ liệu kiểm tra. Ứng dụng được thử nghiệm với một bộ giá trị khác.

Các bước giải quyết vấn dề trong khi thử nghiệm là gì?

 • Ghi lại: Ghi nhật ký và xử lý mọi vấn đề đã xảy ra
 • Báo cáo: Báo cáo vấn đề với người quản lý cấp cao hơn
 • Kiểm soát: Xác định quy trình quản lý vấn đề

Latent defect (Khiếm khuyết tìm ẩn) là gì?

Lỗi tiềm ẩn: Lỗi này là một khiếm khuyết hiện có trong hệ thống không gây ra bất kỳ lỗi nào vì bộ điều kiện chính xác chưa bao giờ được đáp ứng

Chức năng kiểm thử phần mềm của tool “phantom” là gì?

Phantom là một phần mềm miễn phí và được sử dụng cho ngôn ngữ kịch bản tự động hóa Windows GUI. Nó cho phép chúng tôi kiểm soát các cửa sổ và chức năng một cách tự động. Nó có thể mô phỏng bất kỳ sự kết hợp nào giữa tổ hợp phím và nhấp chuột cũng như menu, danh sách và hơn thế nữa

Giải thích Test Deliverables là gì?

Test Deliverables là một tập hợp các tài liệu, công cụ và các thành phần khác phải được phát triển và duy trì để hỗ trợ thử nghiệm.

Có các phân phối thử nghiệm khác nhau ở mọi giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm

 • Trước khi thử nghiệm
 • Trong quá trình thử nghiệm
 • Sau khi kiểm tra

Các bước tiến hành phân tích rủi ro?

Để phân tích rủi ro, cần thực hiện các bước sau

 • Tìm điểm của rủi ro
 • Lập hồ sơ cho rủi ro
 • Thay đổi các thuộc tính rủi ro
 • Triển khai các nguồn lực của rủi ro kiểm tra đó
 • Lập cơ sở dữ liệu về rủi ro

Giải thích Test Plan là gì? Thông tin cần được đề cập trong Kế hoạch kiểm tra là gì?

Kế hoạch kiểm tra có thể được định nghĩa là tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, nguồn lực và lịch trình của các hoạt động kiểm tra và kế hoạch kiểm tra phải bao gồm các chi tiết sau.

 • Chiến lược thử nghiệm
 • Mục tiêu kiểm tra
 • Tiêu chí Thoát / Tạm dừng
 • Hoạch định nguồn lực
 • Thử nghiệm phân phối

Làm thế nào bạn có thể loại bỏ rủi ro sản phẩm trong dự án của bạn?

Nó giúp bạn loại bỏ rủi ro sản phẩm trong dự án của mình và có một bước đơn giản nhưng quan trọng có thể giảm rủi ro sản phẩm trong dự án của bạn.

 • Điều tra các tài liệu đặc điểm kỹ thuật
 • Thảo luận về dự án với tất cả các bên liên quan bao gồm cả nhà phát triển
 • Khi một người dùng thực đi dạo quanh trang web

Rủi ro chung dẫn đến thất bại của dự án là gì?

Rủi ro chung dẫn đến thất bại dự án là

 • Không có đủ nguồn nhân lực
 • Môi trường thử nghiệm có thể không được thiết lập đúng cách
 • Ngân sách hạn chế
 • Giới hạn thời gian

Giải thích cách bạn sẽ phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm?

Các câu hỏi tuyển dụng tester

Giải thích loại thử nghiệm là gì và loại thử nghiệm thường được sử dụng là gì?

Để có được một kết quả thử nghiệm mong đợi, một quy trình tiêu chuẩn được tuân theo được gọi là Loại thử nghiệm.

Các loại thử nghiệm thường được sử dụng là

 • Kiểm tra đơn vị: Kiểm tra mã nhỏ nhất của một ứng dụng
 • Kiểm tra API: Kiểm tra API được tạo cho ứng dụng
 • Kiểm tra tích hợp: Các mô-đun phần mềm riêng lẻ được kết hợp và kiểm tra
 • Kiểm tra hệ thống: Hoàn thành kiểm tra hệ thống
 • Thử nghiệm cài đặt / gỡ cài đặt: Thử nghiệm được thực hiện từ quan điểm của khách hàng / khách hàng
 • Kiểm tra Agile: Kiểm tra thông qua kỹ thuật Agile

Trong khi giám sát dự án của bạn tất cả những điều bạn phải xem xét là gì?

Những điều cần phải xem xét là

 • Dự án của bạn có đúng tiến độ không
 • Bạn có vượt quá ngân sách không
 • Bạn có đang hướng tới cùng một mục tiêu nghề nghiệp không
 • Bạn có đủ tài nguyên không
 • Có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào về các vấn đề sắp xảy ra không
 • Có áp lực nào từ ban lãnh đạo để hoàn thành dự án sớm hơn không

Một báo cáo thử nghiệm điển hình bao gồm những gì? Lợi ích của báo cáo thử nghiệm là gì?

Một báo cáo thử nghiệm bao gồm những điều sau:

 • Thông tin dự án
 • Mục tiêu kiểm tra
 • Tóm tắt kiểm tra
 • Khiếm khuyết

Lợi ích của báo cáo thử nghiệm là:

 • Hiện trạng dự án và chất lượng sản phẩm được thông báo
 • Nếu được yêu cầu, bên liên quan và khách hàng có thể thực hiện hành động khắc phục
 • Tài liệu cuối cùng giúp quyết định xem sản phẩm đã sẵn sàng để phát hành hay chưa

Bước bạn sẽ làm sau khi tìm ra bug là gì?

Sau khi phát hiện ra một bug, bạn sẽ làm theo bước

 • Tái hiện lại lỗi
 • Đính kèm ảnh chụp màn hình
 • Ghi lại vào listbug

Kiểm thử hệ thống chức năng là gì? ( functional system testing)

Kiểm tra toàn bộ chức năng từ đầu đến cuối của hệ thống được định nghĩa là kiểm thử hệ thống chức năng.

Các phương pháp luận khác nhau trong Mô hình phát triển Agile là gì?

Hiện tại có bảy phương pháp linh hoạt khác nhau mà tôi biết:

 • Lập trình cực đoan (XP)
 • Scrum
 • Phát triển phần mềm tinh gọn
 • Phát triển theo hướng tính năng
 • Quy trình hợp nhất Agile
 • Mô hình phát triển hệ thống động (DSDM)

Khi nào thì “Kiểm tra hồi quy” nên được thực hiện?

Sau khi phần mềm đã thay đổi hoặc khi môi trường đã thay đổi Kiểm tra hồi quy nên được thực hiện.

Xem thêm hướng dẫn testing owasp

Leave a Reply