Rate this post

Object-Oriented Programming (OOP) là một phương pháp lập trình mà trong đó, các thành phần của chương trình được xem như là các đối tượng có thể tương tác với nhau. Trong OOP, chúng ta sử dụng các khái niệm lớp và đối tượng để tạo ra các chương trình.

 • Lớp là một mô hình hoặc mẫu cho một đối tượng cụ thể, chứa thông tin về thuộc tính và hành vi của đối tượng đó.
 • Đối tượng là một thực thể cụ thể mà được tạo ra từ một lớp hoặc mẫu.

C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cho phép bạn sử dụng các tính năng OOP như kế thừa, đa hình, encapsulation và polymorphism.

Xem thêm OOP trong php là gì ?

Khái niệm OOP trong C++

OOP (Object-Oriented Programming) là một phương pháp lập trình được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình C++. OOP tập trung vào việc tổ chức code thành các đối tượng (objects) và tương tác giữa chúng để thực hiện các chức năng và xử lý dữ liệu.

Trong OOP, mỗi đối tượng là một phiên bản cụ thể của một lớp (class). Lớp xác định cấu trúc và hành vi của một nhóm đối tượng có cùng tính chất và chức năng. Một lớp có thể chứa các thuộc tính (attributes) và phương thức (methods), cho phép đối tượng thực hiện các hoạt động và tương tác với dữ liệu.

Khái niệm quan trọng trong OOP là đóng gói (encapsulation), kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). Đóng gói cho phép che dấu thông tin bên trong đối tượng và chỉ tiết phương thức, giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính riêng tư. Kế thừa cho phép xây dựng lớp mới dựa trên lớp đã tồn tại, kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha và mở rộng chúng theo nhu cầu. Đa hình cho phép sử dụng một giao diện chung để thực hiện các hoạt động khác nhau, dựa trên loại đối tượng đang được sử dụng.

Sử dụng OOP trong C++ giúp cải thiện sự tổ chức và quản lý code, tăng tính linh hoạt và tái sử dụng code, giảm sự phức tạp của hệ thống, và tăng khả năng bảo trì và mở rộng.

Ví dụ:

class Shape {
 public:
  void setWidth(int w) {
    width = w;
  }
  void setHeight(int h) {
    height = h;
  }
  int getWidth() {
    return width;
  }
  int getHeight() {
    return height;
  }
  virtual int area() {
    return 0;
  }
 protected:
  int width;
  int height;
};

Lớp Shape chứa thông tin về chiều rộng và chiều cao của một hình và các hành vi (hàm) để truy cập và thay đổi thông tin này.

Xem thêm hướng đối tượng trong java

Khái niệm class chính là khái niệm trung tâm của OOP trong C++

Điểm khác biệt giữa OOP và các phương pháp lập trình khác là rằng OOP cho phép bạn tái sử dụng mã, tối ưu hóa việc quản lý và bảo trì chương trình của bạn. OOP cũng giúp tăng khả năng bảo mật và tính đóng gói của chương trình của bạn.

C++ cung cấp một số tính năng OOP cơ bản như kế thừa, đa hình và encapsulation.

 • Kế thừa cho phép một lớp kế thừa tất cả thuộc tính và hành vi của một lớp cha.
 • Đa hình cho phép một đối tượng hoạt động như một loại đối tượng khác trong cùng một lớp.
 • Encapsulation cho phép bạn ẩn các thành phần của một đối tượng khỏi những đối tượng khác và chỉ có thể truy cập chúng thông qua các hàm của lớp.

C++ còn có rất nhiều tính năng và khái niệm khác liên quan đến OOP, nhưng đó là một số cơ bản mà bạn cần phải biết khi bắt đầu sử dụng OOP trong C++.

Các nguyên tắc cơ bản của OOP

Các nguyên tắc cơ bản của OOP bao gồm:

 1. Tính đóng gói (Encapsulation): cho phép giấu thông tin của một đối tượng để người dùng không thể truy cập trực tiếp vào nó, mà chỉ có thể tương tác thông qua các phương thức được định nghĩa.
 2. Tính kế thừa (Inheritance): cho phép tạo ra các lớp mới bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp đã có sẵn, giúp tối ưu hóa việc code và dễ dàng bảo trì.
 3. Tính đa hình (Polymorphism): cho phép sử dụng cùng một phương thức với các đối tượng khác nhau và cho kết quả khác nhau. Tính đa hình có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức ảo (virtual method) hoặc kế thừa.
 4. Tính trừu tượng (Abstraction): cho phép tập trung vào các đặc tính quan trọng và ẩn đi những chi tiết thừa trong một lớp, giúp đơn giản hóa mã nguồn và dễ dàng bảo trì.

Những nguyên tắc này là những điểm cốt lõi của OOP và giúp cho lập trình viên có thể viết ra các chương trình dễ dàng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng.

Xem thêm Hướng dẫn về TensorFlow

Ứng dụng của OOP trong C++

Ứng dụng của OOP trong C++ là rất đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số ứng dụng chính của OOP trong C++:

 1. Xây dựng các hệ thống phần mềm lớn: OOP cho phép chia nhỏ các thành phần của hệ thống thành các đối tượng riêng biệt, từ đó dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng chúng. Các khái niệm như đóng gói, kế thừa và đa hình giúp xây dựng các hệ thống phần mềm linh hoạt và tái sử dụng được.
 2. Phát triển ứng dụng giao diện người dùng (GUI): OOP hỗ trợ xây dựng các thành phần giao diện người dùng như cửa sổ, nút bấm, hộp thoại và đối tượng tương tác với người dùng. Các khái niệm như sự kế thừa, đa hình và trừu tượng giúp tạo ra các giao diện đẹp mắt, tương tác và dễ sử dụng.
 3. Xử lý dữ liệu và tính toán: OOP trong C++ cho phép xây dựng các lớp và đối tượng để biểu diễn và xử lý các loại dữ liệu khác nhau. Bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính của các đối tượng, ta có thể thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.
 4. Lập trình ứng dụng mạng: OOP trong C++ hỗ trợ xây dựng các ứng dụng mạng như máy chủ và khách hàng. Điều này cho phép tạo ra các lớp và đối tượng để tương tác với giao thức mạng, truyền nhận dữ liệu và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng.
 5. Xử lý đa luồng: C++ hỗ trợ xử lý đa luồng thông qua các thư viện và khái niệm của OOP. Điều này cho phép tạo ra các luồng xử lý song song để tăng hiệu suất và đáp ứng đồng thời với nhiều yêu cầu.

Ngoài những ứng dụng trên, OOP còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như game, trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh, xử lý âm thanh, và nhiều hơn nữa. OOP trong C++

Xem thêm Bài toán rút gọn lũy thừa Module

Ví dụ về oop trong C++

Ví dụ: Tạo lớp “Person” với các thuộc tính tên và tuổi, và hành vi getName() và getAge().

class Person {
 public:
  Person(string n, int a) {
    name = n;
    age = a;
  }

  string getName() {
    return name;
  }

  int getAge() {
    return age;
  }
 private:
  string name;
  int age;
};

Sau đó, bạn có thể tạo đối tượng của lớp Person và sử dụng các hàm của nó.

Person person1("John", 30);
cout << "Name: " << person1.getName() << endl;
cout << "Age: " << person1.getAge() << endl;

Ví dụ này minh họa một số tính năng cơ bản của OOP trong C++ như khai báo lớp, khai báo thuộc tính và hành vi, tạo đối tượng và truy cập các hàm của lớp.

Có rất nhiều ví dụ khác về OOP trong C++, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của chương trình của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về các khái niệm OOP cơ bản và thực hành việc áp dụng chúng trong C++.

Xem thêm Thừa kế(Inheritance) trong Dart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now