Rate this post

Brand Compass là một kế hoạch chiến lược cho thương hiệu, bao gồm các phần tử sau:

 1. Purpose (Mục đích): Mục đích của thương hiệu nói rõ về tầm nhìn của thương hiệu và lý do tạo ra nó.
 2. Mission (Nhiệm vụ): Nhiệm vụ cho biết cách thương hiệu sẽ hoạt động để hoàn thành mục đích của mình.
 3. Vision (Tầm nhìn): Tầm nhìn cho biết nơi mà thương hiệu muốn đến trong tương lai và cách thức hoạt động để đạt được đó.
 4. Values (Giá trị): Giá trị cho biết những gì thương hiệu tin tưởng và quan trọng trong hoạt động của mình.

Brand Compass cung cấp một hướng dẫn cho tất cả các hoạt động của thương hiệu và giúp đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều tuân theo mục đích và giá trị của thương hiệu.

Các bài viết liên quan:

Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values) là gì?

Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values) là một khái niệm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu (brand management) và xây dựng chiến lược thương hiệu. Nó bao gồm các yếu tố cốt lõi của một thương hiệu, bao gồm Mục đích, Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị.

 1. Mục đích (Purpose): Mục đích là lý do tại sao thương hiệu tồn tại và hướng dẫn cho hành động của thương hiệu. Nó thể hiện giá trị cốt lõi và ý nghĩa sâu xa của thương hiệu đối với khách hàng và xã hội.
 2. Sứ mệnh (Mission): Sứ mệnh là mục tiêu cụ thể mà thương hiệu muốn đạt được trong quá trình hoạt động. Nó xác định phạm vi hoạt động của thương hiệu, định hướng cho công việc hàng ngày và mục tiêu kinh doanh.
 3. Tầm nhìn (Vision): Tầm nhìn là hình ảnh hoặc tình thế tương lai mà thương hiệu muốn đạt được. Nó mô tả một tương lai lý tưởng và động lực để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của thương hiệu.
 4. Giá trị (Values): Giá trị là những nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức mà thương hiệu tuân thủ. Nó phản ánh các niềm tin, ưu tiên và hành vi đúng đắn mà thương hiệu cam kết.

Các yếu tố trong Brand Compass giúp định hình danh tính và định hướng cho thương hiệu. Chúng tạo ra một hệ thống giá trị, định nghĩa sứ mệnh và tạo dựng tương lai cho thương hiệu. Brand Compass cũng giúp tạo độ nhất quán và tạo niềm tin từ khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng.

Mục đích của Brand Compass

Mục đích của Brand Compass là xác định lý do tại sao thương hiệu tồn tại và hướng dẫn cho hành động của nó. Nó là cốt lõi của thương hiệu và định hướng cho các quyết định và hoạt động trong toàn bộ tổ chức.

Mục đích của Brand Compass có thể bao gồm các yếu tố sau:

 1. Xác định giá trị cốt lõi: Mục đích giúp xác định những giá trị cốt lõi mà thương hiệu đại diện và cam kết tuân thủ. Đây là những nguyên tắc căn bản và tiêu chuẩn đạo đức mà thương hiệu muốn thể hiện và chia sẻ với khách hàng và cộng đồng.
 2. Gắn kết với khách hàng: Mục đích giúp thương hiệu tạo ra một kết nối sâu sắc và ý nghĩa với khách hàng. Nó thể hiện lợi ích và giá trị mà thương hiệu mang đến cho khách hàng, giúp tạo dựng lòng tin và tương tác tốt hơn.
 3. Định hình văn hóa tổ chức: Mục đích cung cấp hướng dẫn cho văn hóa tổ chức. Nó tạo ra một cảm giác đồng nhất và hướng dẫn cho nhân viên về cách hành xử và làm việc trong tổ chức, từ đó tạo ra sự nhất quán và đồng nhất trong trải nghiệm thương hiệu.
 4. Định hướng chiến lược: Mục đích hỗ trợ trong việc xác định chiến lược phát triển và tăng trưởng của thương hiệu. Nó là nguồn cảm hứng và động lực để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của thương hiệu trong tương lai.

Mục đích trong Brand Compass là một phần quan trọng trong việc xây dựng và quản lý thương hiệu. Nó giúp thương hiệu tồn tại với một mục tiêu rõ ràng và tạo ra sự kết nối và định hình ý nghĩa với khách hàng và cộng đồng.

Sứ mệnh của Brand Compass

Sứ mệnh của Brand Compass là mục tiêu cụ thể mà thương hiệu muốn đạt được trong quá trình hoạt động. Nó xác định phạm vi hoạt động của thương hiệu, định hướng cho công việc hàng ngày và mục tiêu kinh doanh.

Sứ mệnh trong Brand Compass có thể bao gồm các yếu tố sau:

 1. Mục tiêu kinh doanh: Sứ mệnh giúp thương hiệu xác định mục tiêu kinh doanh mà nó hướng đến. Nó có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm độc đáo, tạo ra giá trị cho khách hàng, hoặc đóng góp vào mục tiêu xã hội lớn hơn.
 2. Phạm vi hoạt động: Sứ mệnh xác định phạm vi hoạt động của thương hiệu, tức là lĩnh vực mà thương hiệu muốn tập trung và phát triển. Nó giúp định hình vị trí của thương hiệu trong thị trường và xác định mục tiêu đối tượng khách hàng.
 3. Định hướng đối tác: Sứ mệnh cũng có thể liên quan đến việc thiết lập mối quan hệ với đối tác và đối tác chiến lược. Nó có thể xác định mục tiêu hợp tác và định hình cách thức làm việc và tương tác với các đối tác để đạt được sự phát triển và thành công chung.
 4. Tầm ảnh hưởng xã hội: Một phần của sứ mệnh có thể liên quan đến tầm ảnh hưởng xã hội của thương hiệu. Điều này có thể bao gồm cam kết đóng góp vào cộng đồng, bảo vệ môi trường, hoặc xây dựng một tương lai tốt hơn cho xã hội.

Sứ mệnh trong Brand Compass giúp thương hiệu có mục tiêu rõ ràng và định hướng công việc hàng ngày. Nó tạo ra một khung nhìn dài hạn và hướng dẫn cho sự phát triển và tạo dựng giá trị của thương hiệu trong thị trường và xã hội.

Tầm nhìn của Brand Compass

Tầm nhìn của Brand Compass là một hình ảnh hoặc tình thế tương lai mà thương hiệu muốn đạt được. Nó mô tả một tương lai lý tưởng và động lực để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của thương hiệu.

Tầm nhìn trong Brand Compass có thể bao gồm các yếu tố sau:

 1. Hình ảnh tương lai: Tầm nhìn giúp thương hiệu hình dung và mô tả một tương lai mà nó muốn đạt được. Đó có thể là hình ảnh về thành công vượt bậc, vị trí dẫn đầu trong ngành, hoặc sự tận hưởng và hạnh phúc của khách hàng và cộng đồng.
 2. Định hướng phát triển: Tầm nhìn định hướng cho sự phát triển của thương hiệu trong tương lai. Nó xác định những bước tiến cụ thể và các mục tiêu phát triển mà thương hiệu muốn đạt được để thực hiện tầm nhìn của mình.
 3. Khám phá và sáng tạo: Tầm nhìn khuyến khích thương hiệu khám phá và sáng tạo để thúc đẩy sự tiến bộ. Nó tạo động lực để thương hiệu tìm kiếm những cách tiếp cận mới, tạo ra sự khác biệt và đem lại giá trị đột phá cho khách hàng.
 4. Hướng dẫn quyết định: Tầm nhìn giúp thương hiệu đưa ra quyết định chiến lược dựa trên hình ảnh tương lai. Nó là một nguồn cảm hứng và định hướng cho các quyết định lớn và nhỏ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.

Tầm nhìn trong Brand Compass không chỉ là một tình thế tương lai mơ ước, mà còn là một sự thách thức và mục tiêu cần đạt được. Nó tạo động lực và hướng dẫn cho thương hiệu trong quá trình phát triển và xây dựng sự khác biệt và thành công trong tương lai.

Giá trị của Brand Compass

Brand Compass mang lại nhiều giá trị quan trọng cho thương hiệu. Dưới đây là một số giá trị chính của Brand Compass:

 1. Định hướng: Brand Compass giúp xác định định hướng rõ ràng cho thương hiệu. Nó cung cấp một khung nhìn chi tiết về mục tiêu, giá trị và hướng đi của thương hiệu. Điều này giúp thương hiệu tập trung và dẫn dắt công việc của mình theo hướng nhất quán và hiệu quả.
 2. Đồng nhất: Brand Compass tạo ra sự đồng nhất và nhất quán trong cách thương hiệu tương tác và giao tiếp với khách hàng. Nó định hình ngôn ngữ, hình ảnh và cách thức truyền đạt giá trị thương hiệu, giúp tạo ra một trải nghiệm thương hiệu đồng nhất và gắn kết.
 3. Tạo dựng lòng tin: Brand Compass giúp xây dựng lòng tin và tạo niềm tin tưởng từ khách hàng. Khi thương hiệu có một mục tiêu rõ ràng, giá trị cốt lõi và định hướng đúng, khách hàng cảm thấy tự tin hơn khi tương tác và mua hàng. Điều này tạo nền tảng cho mối quan hệ lâu dài và tăng khả năng phát triển kinh doanh.
 4. Tạo sự khác biệt: Brand Compass giúp thương hiệu tạo ra sự khác biệt và độc đáo trong thị trường cạnh tranh. Bằng cách xác định giá trị đặc trưng và mục tiêu riêng, thương hiệu có thể nổi bật và tạo được ấn tượng đặc biệt trong tâm trí khách hàng.
 5. Hướng dẫn quyết định: Brand Compass cung cấp hướng dẫn và tiêu chí để đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động thương hiệu. Nó giúp xác định các chiến lược tiếp thị, sản phẩm và dịch vụ, lựa chọn đối tác và hình thức tương tác khác để đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với giá trị và mục tiêu của thương hiệu.

Brand Compass đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý thương hiệu. Nó không chỉ tạo ra một hướng dẫn và phương pháp làm việc cho thương hiệu mà còn mang lại giá trị tăng cường.

Xem thêm Brand Experience

Quy trình phát triển Brand Compass

Quy trình phát triển Brand Compass có thể được tiến hành theo các bước sau:

 1. Nghiên cứu và phân tích thị trường và ngành: Tìm hiểu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng trong ngành để hiểu rõ bối cảnh hoạt động của thương hiệu.
 2. Xác định giá trị cốt lõi: Định ra các giá trị cốt lõi mà thương hiệu muốn thể hiện và gắn kết với khách hàng. Đây là những nguyên tắc và quan điểm nền tảng định hình hành vi và quyết định của thương hiệu.
 3. Xác định mục tiêu: Đặt mục tiêu chi tiết và cụ thể mà thương hiệu muốn đạt được. Mục tiêu có thể liên quan đến doanh thu, thị phần, sự phát triển sản phẩm, tầm nhìn xã hội, và các mục tiêu khác tương tự.
 4. Xác định đối tượng khách hàng: Định rõ đối tượng khách hàng mà thương hiệu hướng đến. Xác định đặc điểm demografic, hành vi tiêu dùng, nhu cầu và giá trị của khách hàng để hiểu rõ và tương tác với họ.
 5. Xây dựng tầm nhìn: Đặt một tầm nhìn tương lai và mô tả một hình ảnh hoặc tình thế mà thương hiệu muốn đạt được. Tầm nhìn này phải phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu của thương hiệu.
 6. Xác định thông điệp và văn hóa thương hiệu: Xác định thông điệp cốt lõi và văn hóa thương hiệu mà thương hiệu muốn truyền tải. Điều này gồm các yếu tố như ngôn ngữ, cách thức giao tiếp, hình ảnh và phong cách thương hiệu.
 7. Tạo hình ảnh định danh thương hiệu: Thiết kế logo, màu sắc, hình ảnh và các yếu tố trực quan khác để tạo nên định danh thương hiệu độc đáo và nhận diện được.
 8. Đảm bảo nhất quán và triển khai: Áp dụng và triển khai Brand Compass trong mọi khía cạnh của hoạt động thương hiệu, từ tiếp thị, truyền thông, sản phẩm, dịch vụ, tới tương tác với khách hàng.

Xem thêm Brand Promise

Tại sao cần Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values)

Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values) cần thiết để định hướng cho thương hiệu, giúp đạt được mục tiêu và giá trị của thương hiệu. Nó cung cấp cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng một cái nhìn trực quan về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của thương hiệu, giúp họ hiểu rõ hơn về thương hiệu và họ có thể hợp tác với nó một cách tốt hơn.

Xây dựng Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values) là một trong những bước quan trọng trong quản lý thương hiệu. Nó giúp cho công ty có một hướng đi rõ ràng và có thể dễ dàng tạo ra các chiến lược, giải pháp và sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu dài hạn của công ty. Brand Compass còn giúp cho công ty truyền tải đến khách hàng và nhân viên của mình thông điệp và giá trị của thương hiệu, giúp tăng uy tín và độ tin cậy của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Làm thế nào để xây dựng Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values)

Các bước để xây dựng Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values) gồm:

 1. Tìm hiểu về thương hiệu: tìm hiểu về nguồn gốc, sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu, lịch sử, vị trí trên thị trường và đối tượng khách hàng.
 2. Xác định Mục đích (Purpose): Là tầm nhìn định hướng dài hạn của thương hiệu. Nó phải được tạo ra từ tâm lý sâu sắc và cảm hứng của thương hiệu.
 3. Xác định Sứ mệnh (Mission): là mục tiêu ngắn hạn của thương hiệu trong quá trình hoạt động.
 4. Xác định Tầm nhìn (Vision): là tầm nhìn cho tương lai của thương hiệu trong một thời gian dài.
 5. Xác định Giá trị (Values): là những giá trị cốt lõi mà thương hiệu muốn thể hiện và áp dụng trong hoạt động.
 6. Đồng bộ hóa và áp dụng: áp dụng các giá trị, mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh trong hoạt động và thẩm mỹ của thương hiệu.
 7. Đánh giá và cải tiến: đánh giá và cải tiến thường xuyên để cải thiện.

Ví dụ về Brand Compass (Purpose, Mission, Vision, Values)

Brand Compass là bộ hệ thống giá trị, mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của một thương hiệu, đóng vai trò như một hướng dẫn cho hành động và quyết định của thương hiệu. Ví dụ về Brand Compass là:

Purpose: Giúp mọi người tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp sản phẩm tốt nhất.

Mission: Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả phải chăng để giúp mọi người tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vision: Trở thành thương hiệu hàng đầu trên thế giới về chất lượng sản phẩm và giá cả phải chăng.

Values: Chất lượng cao, giá cả phải chăng, sự quan tâm đến khách hàng, sự trách nhiệm với xã hội.

Xem thêm Brand Keywords là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now