Rate this post

Brand architecture là một kế hoạch chiến lược cho cách một công ty quản lý các thương hiệu của mình. Nó giới hạn cách các thương hiệu liên quan đến nhau và quản lý sự tương tác giữa các thương hiệu để tạo ra một hình ảnh dễ nhớ và đồng nhất cho công ty.

Các bài viết liên quan:

Brand Architecture bao gồm :

Brand Architecture là quy trình xây dựng cấu trúc của thương hiệu. Nó bao gồm:

 1. Sản phẩm/ dịch vụ chính: sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà công ty muốn tạo ra thương hiệu.
 2. Sản phẩm/ dịch vụ phụ: những sản phẩm hoặc dịch vụ phụ của thương hiệu, nếu có.
 3. Tên thương hiệu: tên thương hiệu đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
 4. Thương hiệu con: những thương hiệu con của công ty, nếu có.
 5. Đồng nhất về thiết kế và màu sắc: đồng nhất về thiết kế và màu sắc cho tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu.
 6. Chính sách đối với khách hàng: chính sách của thương hiệu với khách hàng, bao gồm quảng cáo, tư vấn và hỗ trợ sau bán hàng.

Brand Architecture là một phần quan trọng của việc xây dựng và quản lý thương hiệu, giúp đảm bảo sự đồng nhất và liên kết giữa tất cả các phần của thương hiệu và giữ cho nó nhận diện đồng nh

Tại sao cần brand architecture

Cần brand architecture vì nó giúp xác định và duy trì liên kết giữa các thương hiệu con và thương hiệu chính của công ty, giúp tăng tính nhận diện và sự liên kết giữa các thương hiệu, tối ưu hóa sức mạnh của thương hiệu và tạo ra một hình ảnh thương hiệu toàn diện và đồng nhất cho khách hàng.

Cách xây dựng bran architecture

Xây dựng Brand Architecture có thể bao gồm các bước sau:

 1. Định nghĩa nhãn hiệu chính: Xác định nhãn hiệu chính và tạo một biểu tượng cho nó.
 2. Xác định nhãn hiệu con: Xác định các nhãn hiệu con và chỉ ra cách chúng liên kết với nhãn hiệu chính.
 3. Quản lý nhãn hiệu: Xây dựng một kế hoạch quản lý nhãn hiệu để đảm bảo tính nhất quán và tính nhận dạng của các nhãn hiệu trong sự kiện, chiến dịch quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác.
 4. Xây dựng định nghĩa và giá trị nhãn hiệu: Xác định giá trị của nhãn hiệu và cách nó được truyền tải cho khách hàng.
 5. Xác định mục tiêu và các hoạt động liên quan đến nhãn hiệu: Xác định mục tiêu và các hoạt động liên quan đến nhãn hiệu để giúp tăng cường sự nhận dạng và giá trị nhãn hiệu.
 6. Quản lý sự phục hồi của nhãn hiệu: Xây dựng một kế hoạch phục hồi nhãn hiệu để đảm bảo sự tồn tại và

Xây dựng một kế hoạch Brand Architecture thì cần phải xem xét một số yếu tố như tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh của thương hiệu, đối tượng khách hàng tiềm năng, các nhãn hiệu hiện có, các nhãn hiệu mới và các sản phẩm mới.

Sau đó, cần xác định mối quan hệ giữa các nhãn hiệu trong tập đoàn và xác định vai trò của từng nhãn hiệu trong tập đoàn. Nếu cần, có thể thêm hoặc gộp các nhãn hiệu để tạo ra một hệ thống tổ chức nhãn hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ.

Tạo ra một chiến lược định hướng và giải thích tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh của tập đoàn nhãn hiệu. Nhấn mạnh các đặc trưng riêng biệt và giá trị của mỗi nhãn hiệu trong tập đoàn.

Cuối cùng, thực hiện và theo dõi kế hoạch Brand Architecture và đánh giá hiệu quả của nó. Tìm kiếm các cơ hội để tăng cường và phát triển các nhãn hiệu trong tập đoàn.

Ví dụ về Brand architecture

Brand architecture là cấu trúc thương hiệu cho phép quản lý và sắp xếp các thương hiệu con của một tập đoàn hoặc doanh nghiệp. Ví dụ, Coca-Cola là thương hiệu chủ đạo và các thương hiệu con của nó bao gồm Coca-Cola, Sprite, Fanta, vv. Thông qua việc sắp xếp và quản lý các thương hiệu con, Coca-Cola có thể dễ dàng quản lý và giữ vững định hướng thương hiệu của mình và tạo ra mối liên kết mạnh mẽ giữa các thương hiệu con với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now