Rate this post

Box model trong CSS là một kỹ thuật cho phép bạn xác định cách một thành phần HTML sẽ được hiển thị trên trang web. Nó bao gồm các thành phần sau: padding, border, và margin. Padding là khoảng cách giữa nội dung của thành phần và border; border là viền xung quanh thành phần; và margin là khoảng cách giữa thành phần và các thành phần khác trên trang. Bằng cách sử dụng các thuộc tính CSS, bạn có thể thay đổi kích thước và màu sắc của các thành phần này để tùy chỉnh hiển thị của thành phần HTML.

Các bài viết liên quan;

Giới thiệu về Box Model

Box Model là một khái niệm quan trọng trong CSS, mô tả cách mà các phần tử HTML được hiển thị và tương tác với nhau trên trang web. Mỗi phần tử trong HTML được coi như một hộp (box) bao quanh nội dung của nó.

Box Model gồm 4 thành phần chính:

 • Content: Đây là phần chứa nội dung thực sự của phần tử, như văn bản, hình ảnh hoặc các phần tử con khác.
 • Padding: Là khoảng cách giữa phần nội dung và viền của phần tử. Padding tạo ra khoảng trống xung quanh nội dung, giúp điều chỉnh khoảng cách giữa nội dung và viền.
 • Border: Là viền xung quanh phần tử. Border được sử dụng để tạo hiệu ứng viền cho phần tử và định rõ ranh giới của nó.
 • Margin: Là khoảng cách giữa phần tử hiện tại và các phần tử khác xung quanh nó. Margin tạo ra khoảng cách giữa các phần tử trên trang.

Các thành phần của Box Model cùng nhau tạo nên kích thước của phần tử. Khi bạn thiết kế trang web, bạn có thể sử dụng các thuộc tính CSS để điều chỉnh kích thước và bố cục của các thành phần này, từ đó tạo ra giao diện đẹp và linh hoạt.

Box Model có ảnh hưởng đến việc tính toán kích thước của một phần tử, bao gồm chiều rộng (width) và chiều cao (height). Khi xác định kích thước của một phần tử, bạn cần tính toán cả kích thước của nội dung, padding, border và margin.

Hiểu rõ về Box Model là cực kỳ quan trọng khi bạn làm việc với CSS và thiết kế trang web. Nắm vững cấu trúc của nó sẽ giúp bạn kiểm soát được kích thước, khoảng cách và vị trí của các phần tử trên trang, từ đó tạo ra giao diện trực quan và linh hoạt hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính CSS như width và height để đặt kích thước cụ thể cho thành phần HTML, hoặc sử dụng các thuộc tính như display để thay đổi cách mà thành phần được hiển thị (ví dụ như chuyển đổi từ dạng block sang inline).

Khi thiết kế trang web, sử dụng box model trong CSS có thể giúp bạn tạo ra các giao diện đẹp và chuyên nghiệp hơn, và cũng giúp cho việc quản lý và bảo trì trang web dễ dàng hơn.

Chú ý rằng, Box model mặc định của trình duyệt là box-sizing: content-box, nghĩa là kích thước width và height chỉ áp dụng cho nội dung trong element, còn padding và border sẽ không tính vào kích thước width và height. Nếu muốn padding và border cũng tính vào kích thước width và height, cần thêm thuộc tính box-sizing: border-box

Xem thêm border trong css

Các thuộc tính của box model trong css

Các thuộc tính của box model trong CSS bao gồm:

 • width và height: xác định kích thước cụ thể của thành phần HTML.
 • padding: xác định khoảng cách giữa nội dung của thành phần và border. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính padding-top, padding-right, padding-bottom, và padding-left để xác định padding cho mỗi cạnh riêng biệt.
 • border: xác định viền xung quanh thành phần. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính border-width, border-style, và border-color để xác định rộng, kiểu, và màu của viền.
 • margin: xác định khoảng cách giữa thành phần và các thành phần khác trên trang. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính margin-top, margin-right, margin-bottom, và margin-left để xác định margin cho mỗi cạnh riêng biệt.
 • box-sizing: xác định cách mà kích thước width và height của thành phần được tính. Nó có hai giá trị là content-box (mặc định) và border-box.
 • display: xác định cách mà thành phần được hiển thị trên trang. Có nhiều giá trị như block, inline, inline-block, flex, grid v.v.

Xem thêm margin trong css

Đặc điểm và ảnh hưởng của Box Model

Box Model có những đặc điểm và ảnh hưởng quan trọng đến cách mà các phần tử trong CSS được hiển thị trên trang web. Dưới đây là một số đặc điểm và ảnh hưởng của Box Model:

 • Kích thước tổng thể: Box Model quy định kích thước tổng thể của một phần tử, bao gồm cả nội dung, padding, border và margin. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chiều rộng và chiều cao của phần tử.
 • Khoảng cách và định vị: Padding và margin trong Box Model cho phép điều chỉnh khoảng cách giữa các phần tử trên trang. Bằng cách sử dụng các giá trị padding và margin phù hợp, bạn có thể tạo ra khoảng cách và vị trí mong muốn giữa các phần tử.
 • Viền và hiệu ứng: Border trong Box Model cho phép bạn tạo viền xung quanh phần tử. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính liên quan đến border để tạo hiệu ứng viền đa dạng, như độ dày, kiểu viền và màu sắc.
 • Ảnh hưởng đến kích thước: Khi thay đổi các giá trị của padding và border, kích thước tổng thể của phần tử cũng thay đổi. Điều này có thể ảnh hưởng đến bố cục và sắp xếp của các phần tử khác trong cùng một vùng.
 • Overlapping: Khi hai phần tử có margin lớn, chúng có thể chồng lên nhau và tạo ra hiệu ứng overlapping. Điều này có thể ảnh hưởng đến sắp xếp và định vị của các phần tử trong trang.
 • Sự thừa kế (Inheritance): Box Model cũng được thừa kế từ các phần tử cha đến các phần tử con. Điều này có nghĩa là các thuộc tính padding, border và margin của phần tử cha có thể ảnh hưởng đến các phần tử con bên trong.

Hiểu rõ các đặc điểm và ảnh hưởng của Box Model là rất quan trọng để thiết kế và điều chỉnh giao diện trang web một cách chính xác. Bằng cách sử dụng các thuộc tính và giá trị của Box Model, bạn có thể tạo ra các bố cục linh hoạt, tạo khoảng cách và viền phù hợp, và tạo hiệu ứng hấp dẫn cho các phần tử trên trang web của mình.

Ngoài ra, Box Model còn có ảnh hưởng đến quy trình định vị và tương tác của các phần tử trên trang. Khi sử dụng padding và margin, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các phần tử và tạo ra vị trí hợp lý cho chúng. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra giao diện trực quan hơn.

Nếu không hiểu rõ và áp dụng đúng Box Model, có thể dẫn đến các vấn đề như lỗi kích thước, chồng chéo phần tử, hoặc khoảng cách không đáng mong đợi giữa các phần tử trên trang web. Vì vậy, hiểu và sử dụng Box Model một cách chính xác là một yếu tố quan trọng để đạt được giao diện trang web chuyên nghiệp và hợp lý.

Tóm lại, Box Model không chỉ định rõ cấu trúc và kích thước của các phần tử trên trang web, mà còn ảnh hưởng đến khoảng cách, viền, và tương tác giữa chúng. Hiểu và sử dụng Box Model đúng cách sẽ giúp bạn tạo ra giao diện trang web hấp dẫn, linh hoạt và tương thích trên mọi thiết bị và trình duyệt.

Xem thêm Thuộc tính Padding trong CSS

Một số ví dụ box model trong css

Cách sử dụng Box Model trong CSS liên quan đến việc điều chỉnh các thuộc tính padding, border và margin của các phần tử. Dưới đây là một số cách sử dụng Box Model trong CSS:

Sử dụng thuộc tính padding:

Để thiết lập padding cho tất cả các cạnh của phần tử:

padding: 10px; /* Giá trị có thể thay đổi */

Để thiết lập padding cho từng cạnh của phần tử:

padding-top: 10px; padding-right: 20px; padding-bottom: 10px; padding-left: 20px;

Sử dụng thuộc tính border:

Để thiết lập border cho phần tử:

border: 1px solid #000; /* Độ dày và màu sắc có thể thay đổi */

Để thiết lập border cho từng cạnh của phần tử:

border-top: 1px solid #000; 
border-right: 1px solid #000; 
border-bottom: 1px solid #000; 
border-left: 1px solid #000;

Sử dụng thuộc tính margin:

Để thiết lập margin cho tất cả các cạnh của phần tử:

margin: 10px; /* Giá trị có thể thay đổi */

Để thiết lập margin cho từng cạnh của phần tử:

margin-top: 10px;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 20px;

Kết hợp sử dụng padding, border và margin:

Bạn có thể kết hợp các thuộc tính này để tạo ra khoảng cách, viền và vị trí phù hợp cho phần tử.

Ví dụ, để tạo một phần tử với padding, border và margin:

.my-element {
 padding: 10px;
 border: 1px solid #000;
 margin: 20px;
}

Lưu ý rằng giá trị của padding, border và margin có thể được chỉ định theo đơn vị đo lường như pixel, rem, em hoặc phần trăm, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

Tóm lại, sử dụng Box Model trong CSS bằng cách điều chỉnh padding, border và margin cho các phần tử sẽ giúp bạn tạo ra bố cục, khoảng cách và viền phù hợp trong trang web của mình.

Xem thêm Random CSS style Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now