Rate this post

Blade là một công cụ tạo template mạnh mẽ trong framework Laravel. Blade cho phép sử dụng công cụ tạo template một cách dễ dàng và nó làm cho việc viết cú pháp trở nên rất đơn giản. Công cụ tạo template cung cấp cấu trúc riêng của nó chẳng hạn như các câu lệnh điều kiện và các vòng lặp. Để tạo ra một blade mẫu, bạn chỉ cần tạo một tệp dạng xem và lưu nó với phần mở rộng .blade.php thay vì phần mở rộng .php. Các mẫu phiến được lưu trữ trong thư mục / resources / view. Ưu điểm chính của việc sử dụng mẫu phiến là chúng ta có thể tạo mẫu chính, mẫu này có thể được mở rộng bởi các tệp khác.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Blade Template

Blade Template là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trong Laravel, một framework phát triển ứng dụng web phổ biến được viết bằng ngôn ngữ PHP. Blade Template cung cấp một cách tiện lợi để quản lý giao diện người dùng trong ứng dụng Laravel.

Blade Template cho phép bạn tách biệt logic xử lý và giao diện người dùng, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc, dễ quản lý và dễ bảo trì. Nó cung cấp các cú pháp đơn giản và mạnh mẽ để tạo và tái sử dụng các thành phần giao diện như header, footer, sidebar và các phần tử khác trong ứng dụng của bạn.

Với Blade Template, bạn có thể sử dụng các cấu trúc điều kiện, vòng lặp, các biểu thức và các hàm hỗ trợ để xử lý dữ liệu và hiển thị nội dung động trong giao diện người dùng. Blade Template cũng hỗ trợ các tính năng như kế thừa giao diện, tạo ra các phần tử mẫu, quản lý các đoạn mã JavaScript và CSS, và nhiều hơn nữa.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Blade Template là tốc độ xử lý nhanh và hiệu suất cao, nhờ vào cơ chế biên dịch mã nguồn Blade thành mã PHP thuần tiện lợi. Điều này giúp giảm tải cho máy chủ và cải thiện thời gian tải trang của ứng dụng.

Blade Template là một phần quan trọng trong Laravel và được cộng đồng phát triển rộng rãi hỗ trợ và mở rộng. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng đẹp, linh hoạt và dễ dàng tùy chỉnh trong các ứng dụng Laravel.

Xem thêm Kiểm tra mảng rỗng trong Blade bằng Laravel

Tại sao lại chọn template Blade?

Có một số lý do quan trọng tại sao bạn nên sử dụng Blade Template trong Laravel:

 1. Cú pháp đơn giản: Blade Template cung cấp cú pháp đơn giản và dễ hiểu, cho phép bạn viết mã HTML, CSS và JavaScript một cách rõ ràng và dễ bảo trì. Nó giúp tạo ra mã nguồn dễ đọc và dễ theo dõi.
 2. Tái sử dụng và kế thừa: Blade cho phép bạn tạo các thành phần giao diện và kế thừa giao diện cha, giúp tái sử dụng mã và giảm sự lặp lại. Bạn có thể định nghĩa các phần nội dung trong các phần của giao diện và sử dụng chúng ở nhiều trang khác nhau.
 3. Tích hợp dễ dàng: Blade được tích hợp sẵn trong Laravel framework, vì vậy không cần cài đặt hay cấu hình riêng. Nó là một phần của hệ thống template mặc định của Laravel, giúp tạo ra các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng.
 4. Các điều kiện và vòng lặp linh hoạt: Blade cung cấp các câu lệnh điều kiện và vòng lặp mạnh mẽ, giúp bạn kiểm soát dòng luồng và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt. Bạn có thể thực hiện các câu lệnh if-else, lặp qua các mảng và bộ sưu tập, và kiểm soát hiển thị dựa trên các điều kiện.
 5. Tích hợp dữ liệu dễ dàng: Blade cho phép bạn tích hợp dữ liệu vào các template thông qua cú pháp {{ }}. Bạn có thể hiển thị giá trị của các biến, thuộc tính đối tượng và mảng một cách dễ dàng và an toàn.
 6. Mở rộng cú pháp: Blade cho phép bạn mở rộng cú pháp bằng cách định nghĩa các directives tùy chỉnh, giúp tạo ra các câu lệnh và khối mã riêng của bạn. Điều này giúp linh hoạt trong việc xây dựng và mở rộng các chức năng của Blade.

Tổng quan, Blade Template là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trong Laravel, giúp tạo ra các giao diện web đẹp mắt, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Nó giúp tăng tốc quá trình phát triển website sử dụng laravel

Xem thêm template trong c++

Cú pháp và cách sử dụng Blade Template

Cú pháp và cách sử dụng Blade Template trong Laravel rất đơn giản và dễ hiểu. Dưới đây là một số ví dụ về cú pháp và cách sử dụng Blade Template:

Hiển thị nội dung động:

Sử dụng cặp thẻ @ để bắt đầu một câu lệnh Blade: @directive

Sử dụng cặp thẻ {{ }} để hiển thị giá trị biến: {{ $variable }}

Sử dụng cặp thẻ @if, @else, @elseif để tạo cấu trúc điều kiện:

@if (condition)
  // code
@elseif (condition)
  // code
@else
  // code
@endif

Sử dụng cặp thẻ @foreach để lặp qua một mảng hoặc một bộ sưu tập:

@foreach ($array as $item)
  // code
@endforeach

Kế thừa giao diện:

Sử dụng cặp thẻ @extends để kế thừa một giao diện cha: @extends('layout')

Sử dụng cặp thẻ @section@yield để định nghĩa và hiển thị nội dung trong các phần của giao diện:

@section('content')
  // code
@endsection

@yield('content')

Tạo các thành phần giao diện:

Sử dụng cặp thẻ @component để tạo một thành phần giao diện: @component('component')

Sử dụng cặp thẻ @slot để định nghĩa các phần nội dung của thành phần: @slot('name')

Xem thêm OpenCV template Matching

Bao gồm các tệp tin phụ:

Sử dụng cặp thẻ @include để bao gồm một tệp tin phụ: @include('file')

Sử dụng các hàm hỗ trợ:

Sử dụng cặp thẻ @php@endphp để viết mã PHP thuần trong Blade Template

@php
  // code
@endphp

Sử dụng hàm hỗ trợ như @csrf, @method, @auth, @guest và nhiều hơn nữa.

Laravel cung cấp rất nhiều tính năng và cú pháp khác để sử dụng Blade Template. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Blade Template trong tài liệu chính thức của Laravel để tận dụng tối đa sức mạnh của nó trong việc xây dựng website

Xem thêm Template kế thừa trong Laravel

Các tính năng nâng cao của Blade Template

Blade Template trong Laravel cung cấp nhiều tính năng nâng cao giúp bạn xây dựng giao diện web mạnh mẽ và linh hoạt. Dưới đây là một số tính năng nâng cao của Blade Template:

 1. Tạo mã PHP thuần: Blade cho phép bạn viết mã PHP thuần trong các câu lệnh Blade bằng cặp thẻ @php@endphp. Điều này cho phép bạn thực hiện các công việc phức tạp và tùy chỉnh mà không bị ràng buộc bởi cú pháp Blade.
 2. Sử dụng Control Structures: Blade hỗ trợ các câu lệnh điều khiển như @if, @elseif, @else, @foreach, @while, @for để thực hiện các điều kiện và vòng lặp. Nó cũng cung cấp cú pháp dễ đọc và dễ hiểu giúp bạn tạo ra mã nguồn dễ bảo trì.
 3. Tạo Components: Blade cho phép bạn tạo các thành phần giao diện tái sử dụng bằng cặp thẻ @component@endcomponent. Bằng cách này, bạn có thể đóng gói lại các khối mã HTML, CSS và JavaScript thành các thành phần độc lập, giúp quản lý và tái sử dụng mã dễ dàng hơn.
 4. Quản lý Kết thúc Câu lệnh: Blade cho phép bạn sử dụng cú pháp @break@continue trong các vòng lặp để kiểm soát luồng xử lý và thoát khỏi vòng lặp hoặc chuyển đến lần lặp tiếp theo.
 5. Tạo Directives Tùy chỉnh: Blade cho phép bạn định nghĩa các directives tùy chỉnh để mở rộng cú pháp Blade. Bằng cách này, bạn có thể tạo các câu lệnh riêng của mình và sử dụng chúng trong các tệp Blade.
 6. Xử lý Ngoại lệ: Blade hỗ trợ cú pháp @try, @catch@finally để xử lý ngoại lệ trong mã Blade. Điều này cho phép bạn điều chỉnh luồng xử lý dựa trên các điều kiện đặc biệt hoặc xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình thực thi mã.
 7. Sử dụng Template Inheritance: Blade cho phép bạn kế thừa giao diện cha và xác định các phần của giao diện bằng cú pháp @section, @yield@extends.

Xem thêm Express.js Template Engine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now