Rate this post

Vi rút máy tính là một phần mềm có thể “lây nhiễm” các chương trình khác bằng cách sửa đổi họ; việc sửa đổi bao gồm việc đưa vào chương trình gốc một quy trình để tạo các bản sao của chương trình vi rút, sau đó có thể lây nhiễm sang các chương trình khác. Virus máy tính xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, và bản thân thuật ngữ này được gán cho Fred Cohen vào năm 1983. Cohen là tác giả của một cuốn sách đột phá về chủ đề này.

Các bài viết liên quan:

Tổng quát về Viruses máy tính

Virus máy tính là một loại phần mềm độc hại được thiết kế để tự sao chép và lây nhiễm vào các tập tin hoặc chương trình khác trên máy tính mà nó tấn công. Các loại virus này thường gắn kết vào các tệp thực thi, ví dụ như các tệp có đuôi “.exe” hoặc “.com”, và khi tập tin chứa virus được thực thi, virus sẽ tiến hành sao chép chính nó vào các tập tin khác, lan truyền qua các tệp và hệ thống.

Dưới đây là một số đặc điểm tổng quát về virus máy tính:

 1. Tự sao chép: Virus có khả năng tự sao chép bản thân và lây nhiễm vào các tập tin hoặc chương trình khác.
 2. Lây nhiễm: Virus có khả năng lây nhiễm từ máy tính này sang máy tính khác thông qua các phương tiện như email, USB, tệp tải xuống và mạng.
 3. Sự ẩn danh: Virus thường cố gắng ẩn danh bản thân bằng cách thay đổi mã hoặc cấu trúc của tập tin mà nó lây nhiễm để tránh bị phát hiện bởi phần mềm chống vi-rút.
 4. Gây hại: Virus có thể gây hại bằng cách xóa hoặc thay đổi dữ liệu trên máy tính, làm chậm hệ thống hoặc gây ra các hành vi không mong muốn.
 5. Phân phối qua email và các tệp tải xuống: Virus thường được phân phối thông qua các tệp đính kèm trong email, các trang web độc hại hoặc các tập tin tải xuống từ internet.
 6. Khả năng lây lan qua mạng: Một số loại virus có khả năng tự động lan truyền qua mạng bằng cách khai thác các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống kết nối.
 7. Sự thay đổi và tiến hóa: Như các dạng tấn công thông minh hơn, các virus có thể thay đổi cấu trúc và mã hóa để tránh phát hiện bởi phần mềm chống vi-rút.
 8. Phương thức tấn công: Virus có thể tấn công qua các kênh như tệp thực thi, tệp tài liệu hoặc thậm chí thông qua các lỗ hổng trong hệ điều hành hoặc phần mềm ứng dụng.

Để bảo vệ khỏi virus, người dùng cần duy trì phần mềm chống vi-rút được cập nhật thường xuyên, hạn chế tải tệp từ nguồn không đáng tin cậy và cẩn trọng khi mở các tệp đính kèm trong email.

Xem thêm Cách loại bỏ virus trên điện thoại

Các thành phần của virus máy tính

Virus máy tính là một dạng phần mềm độc hại phức tạp, và nó bao gồm một số thành phần khác nhau để thực hiện các hoạt động của nó. Dưới đây là các thành phần chính của một virus máy tính:

 1. Trình sao chép (Replicator): Đây là phần quan trọng nhất của một virus. Trình sao chép có nhiệm vụ tự sao chép bản thân và lây nhiễm vào các tập tin hoặc chương trình khác. Khi tập tin chứa virus được thực thi, trình sao chép sẽ tạo ra các bản sao của virus và chèn chúng vào các tập tin khác.
 2. Trình kích hoạt (Trigger): Trình kích hoạt xác định điều kiện hoặc sự kiện cụ thể khiến virus bắt đầu hoạt động. Điều này có thể là ngày cụ thể, khi tệp được mở hoặc thậm chí khi máy tính được khởi động.
 3. Trình tiền mã hoá (Payload): Đây là phần của virus chứa mã hoặc hành động gây hại mà virus sẽ thực hiện sau khi lây nhiễm thành công. Payload có thể bao gồm các hành động như xóa dữ liệu, mã hóa tập tin, thay đổi thông tin hệ thống hoặc thậm chí tạo ra cửa hậu để tấn công từ xa.
 4. Trình che giấu (Stealth): Trình che giấu giúp virus tránh sự phát hiện bằng cách thay đổi mã hoặc cấu trúc của các tập tin mà nó lây nhiễm. Điều này gây khó khăn cho phần mềm chống vi-rút trong việc phát hiện và loại bỏ virus.
 5. Trình phân phối (Dropper): Một số loại virus đi kèm với trình phân phối, có nhiệm vụ chuyển gửi virus đến các máy tính khác. Trình phân phối có thể sử dụng email, các phương tiện truyền thông như USB hoặc kết nối mạng để lan truyền virus.
 6. Mã hóa (Encryption): Một số virus sử dụng mã hóa để che giấu mã của chính nó và làm cho việc phân tích và phát hiện trở nên khó khăn hơn.
 7. Kết nối mạng (Networking): Các virus mạng có khả năng kết nối và tương tác với máy chủ từ xa hoặc các máy tính khác trên mạng để nhận hướng dẫn hoặc truyền dữ liệu đánh cắp.
 8. Kỹ thuật xâm nhập (Exploits): Một số virus có thể sử dụng các lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành hoặc phần mềm ứng dụng để xâm nhập vào máy tính mục tiêu.

Nhớ rằng, mỗi loại virus có thể có cấu trúc và chức năng riêng biệt, và các thành phần cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và mục đích của virus.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Vòng đời của rirus máy tính

Vòng đời của một virus máy tính thường bao gồm các giai đoạn khác nhau, từ khi nó được tạo ra cho đến khi nó bị loại bỏ hoặc ngừng hoạt động. Dưới đây là các giai đoạn chính trong vòng đời của một virus máy tính:

 1. Giai đoạn Phát triển và Tạo ra: Ở giai đoạn này, tác giả của virus phát triển mã độc hại và các thành phần liên quan. Đây có thể là việc tạo ra các phần trình sao chép, trình kích hoạt, payload và các thành phần khác. Virus có thể được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và sử dụng các kỹ thuật phức tạp để tránh phát hiện.
 2. Giai đoạn Lây nhiễm: Khi virus đã được tạo ra, nó cần phải lây nhiễm vào các tập tin hoặc chương trình khác để tự sao chép và lan truyền. Virus sử dụng trình sao chép của mình để chèn mã độc hại vào các tập tin, thường là các tập tin thực thi hoặc tập tin hệ thống.
 3. Giai đoạn Lan truyền: Virus sử dụng các phương tiện truyền thông như email, USB, mạng hoặc các lỗ hổng bảo mật để lan truyền từ máy tính này sang máy tính khác. Trong quá trình này, virus có thể tự động lây nhiễm hoặc cần sự tương tác từ người dùng.
 4. Giai đoạn Kích hoạt: Khi đến một điều kiện hoặc sự kiện cụ thể, ví dụ như ngày cụ thể, thời gian, hoặc một hành động của người dùng, virus sẽ kích hoạt. Trong giai đoạn này, payload của virus được thực hiện. Payload có thể là các hành động gây hại như xóa dữ liệu, mã hóa tập tin, thay đổi thông tin hệ thống hoặc tạo ra cửa hậu.
 5. Giai đoạn Hoạt động: Trong giai đoạn này, virus thực hiện các hành động của payload. Điều này có thể gây hại cho hệ thống, ảnh hưởng đến dữ liệu, hoặc thậm chí tiếp tục lan truyền đến các máy tính khác.
 6. Giai đoạn Phát hiện và Loại bỏ: Khi virus bắt đầu hoạt động, phần mềm chống vi-rút và các công cụ bảo mật có thể phát hiện và loại bỏ nó. Trong trường hợp các biện pháp bảo mật hiệu quả được triển khai, virus có thể bị loại bỏ trước khi gây hại.
 7. Giai đoạn Chết: Nếu virus không còn có điều kiện để tiếp tục hoạt động hoặc bị loại bỏ, nó có thể ngừng hoạt động hoặc “chết”. Tuy nhiên, có thể một số tệp chứa mã virus vẫn tồn tại trên máy tính mục tiêu.

Vòng đời của virus máy tính có thể biến đổi dựa trên các biến thể cụ thể của virus và cách chúng tương tác với hệ thống.

Cấu trúc của virus máy tính

Cấu trúc của một virus máy tính bao gồm các thành phần chính mà virus sử dụng để lây nhiễm, sao chép và thực hiện các hành động độc hại. Dưới đây là các thành phần quan trọng trong cấu trúc của một virus máy tính:

 1. Mã chính (Core Code): Đây là phần chính của virus, chứa mã độc hại mà virus thực hiện khi nó được kích hoạt. Mã chính thường chứa các hành động gây hại như xóa dữ liệu, mã hóa tập tin, lây nhiễm các tập tin khác và thay đổi thông tin hệ thống.
 2. Phần trình sao chép (Infection Engine): Đây là phần của virus có nhiệm vụ tự sao chép và lây nhiễm vào các tập tin hoặc chương trình khác. Phần này chứa các mã và thuật toán để thực hiện quá trình sao chép.
 3. Trình kích hoạt (Trigger): Trình kích hoạt xác định khi nào virus sẽ được kích hoạt để thực hiện hành động của mình. Điều này có thể dựa trên ngày, thời gian, sự kiện cụ thể hoặc hành vi của người dùng.
 4. Payload: Payload là các hành động mà virus thực hiện khi nó được kích hoạt. Payload có thể là các hành động gây hại như phá hủy dữ liệu, thay đổi thông tin hệ thống, tạo ra cửa hậu hoặc thậm chí lây nhiễm các tập tin khác.
 5. Thành phần ẩn (Stealth Components): Để tránh bị phát hiện, một số virus sử dụng các thành phần ẩn như rootkit để ẩn danh tính và hoạt động của chúng. Các thành phần này thường tương tác với hệ điều hành để che giấu sự tồn tại của virus.
 6. Trình diệt vi-rút (Antivirus Evading Mechanisms): Các virus thường sử dụng các kỹ thuật để tránh bị phát hiện bởi phần mềm chống vi-rút và các công cụ bảo mật. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi chữ ký của virus sau mỗi lần sao chép hoặc sử dụng mã hóa để che giấu mã độc hại.
 7. Mã độc hại (Malicious Code): Mã độc hại là phần của virus thực hiện các hành động gây hại. Điều này có thể là việc xóa hoặc biến đổi dữ liệu, tạo ra lỗ hổng bảo mật hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm gây hại cho hệ thống.
 8. Trình sao chép (Replication Engine): Trình sao chép là phần của virus quản lý quá trình sao chép của nó vào các tập tin, chương trình hoặc vị trí khác trong hệ thống. Điều này giúp virus lan truyền và lây nhiễm.
 9. Trình thay đổi (Mutation Engine): Một số virus sử dụng trình thay đổi để tự đổi mã của chúng sau mỗi lần sao chép. Điều này làm cho chữ ký của virus khó dự đoán và tránh bị phát hiện bởi phần mềm chống vi-rút.

Tóm lại, cấu trúc của một virus máy tính bao gồm các thành phần chính như mã chính, phần trình sao chép, trình kích hoạt, payload và các thành phần khác để giúp virus tự sao chép, lây nhiễm và thực hiện các hành động gây hại.

Xem thêm linux là gì

Phân loại virus máy tính

Virus máy tính có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm cách thức lây nhiễm, mục tiêu, tác động, và cách hoạt động. Dưới đây là một số phân loại phổ biến của virus máy tính:

 1. Theo cách thức lây nhiễm:
  • File Infector Viruses: Lây nhiễm vào các tập tin thực thi và được kích hoạt khi tập tin đó được thực thi.
  • Boot Sector Viruses: Lây nhiễm vào sector khởi động của đĩa cứng hoặc USB và được kích hoạt khi máy tính khởi động.
  • Macro Viruses: Lây nhiễm vào các tệp văn bản hoặc tệp dữ liệu có chứa mã macro, thường là trong các ứng dụng văn bản như Microsoft Word hoặc Excel.
  • Script Viruses: Sử dụng các ngôn ngữ kịch bản như JavaScript hoặc VBScript để lây nhiễm và thực thi mã độc hại.
 2. Theo mục tiêu:
  • File-Destroying Viruses: Mục tiêu của virus này là xóa hoặc hủy hỏng dữ liệu và tệp tin trên máy tính nạn nhân.
  • Data-Stealing Viruses: Nhằm mục đích ăn cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân.
  • Ransomware: Mã độc hại này mã hóa dữ liệu trên máy tính của nạn nhân và yêu cầu một khoản tiền chuộc để giải mã.
 3. Theo tác động:
  • Destructive Viruses: Gây hại trực tiếp đến dữ liệu và hệ thống, thường xóa dữ liệu hoặc làm hỏng hệ thống.
  • Stealth Viruses: Cố gắng ẩn danh tính và hoạt động của chúng để tránh bị phát hiện.
  • Polymorphic Viruses: Thay đổi mã độc hại của chúng sau mỗi lần sao chép để tránh bị phát hiện dựa trên chữ ký.
 4. Theo cách hoạt động:
  • Direct Action Viruses: Khi tập tin bị nhiễm được thực thi, virus cũng được kích hoạt và thực hiện các hành động độc hại.
  • Resident Viruses: Lây nhiễm và cất giấu trong bộ nhớ máy tính, thường thực hiện các hành động độc hại liên tục.
  • Multipartite Viruses: Kết hợp cả hai cách trên, có khả năng lây nhiễm tập tin thực thi và cũng lưu trữ trong bộ nhớ.
 5. Theo ngôn ngữ kịch bản sử dụng:
  • JavaScript Viruses: Sử dụng mã JavaScript để lây nhiễm và tấn công trình duyệt web.
  • VBScript Viruses: Sử dụng ngôn ngữ VBScript để tạo mã độc hại.
 6. Theo hành vi hoặc mục đích sử dụng:
  • Vandalism Viruses: Mục tiêu chính của chúng là gây hại cho hệ thống và dữ liệu.
  • Spyware: Theo dõi hoạt động của người dùng và ăn cắp thông tin cá nhân.
  • Adware: Hiển thị quảng cáo không mong muốn trên máy tính nạn nhân.

Nhớ rằng, sự phân loại của virus máy tính có thể thay đổi theo thời gian khi các kỹ thuật tấn công mới xuất hiện và các biến thể mới của virus được tạo ra.

Virus Kits là gì ?

Virus Kits (hoặc Hack Kits) là một loại phần mềm độc hại được thiết kế để tạo ra và phân phối các loại mã độc hại như virus, worm, trojan và các loại mã tấn công khác. Chúng thường là bộ công cụ hoặc tập hợp các phần mềm, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn được sắp xếp một cách có tổ chức để hỗ trợ việc tạo ra và phát tán mã độc hại một cách dễ dàng.

Virus Kits thường cung cấp các tính năng và chức năng sau:

 1. Tạo mã độc hại: Virus Kits cung cấp các công cụ và giao diện để tạo ra các loại mã độc hại, bao gồm virus, worm, trojan và nhiều hình thức tấn công khác.
 2. Tùy chỉnh: Người sử dụng có thể tùy chỉnh các thuộc tính và tính năng của mã độc hại theo nhu cầu của họ, chẳng hạn như thiết lập lợi dụng, phương thức tấn công và cách thức lây nhiễm.
 3. Chia sẻ mã độc hại: Virus Kits thường cung cấp các công cụ để chia sẻ mã độc hại một cách dễ dàng, bao gồm tạo các tệp tin thực thi hoặc liên kết độc hại để phân phối.
 4. Camouflage và evasion: Cung cấp các tính năng để ẩn mã độc hại khỏi phần mềm chống vi-rút và các biện pháp bảo mật khác để tránh phát hiện.
 5. Tấn công mục tiêu: Virus Kits có thể cung cấp các công cụ để thực hiện các loại tấn công như tấn công phủ định dịch vụ (DDoS), phishing, cài đặt trojans để chiếm quyền kiểm soát máy tính của nạn nhân, và nhiều hình thức tấn công khác.
 6. Tạo các biến thể mới: Có khả năng tạo ra các phiên bản khác nhau của mã độc hại để tránh việc bị phát hiện bởi phần mềm chống vi-rút dựa trên chữ ký.

Virus Kits thường được phân phối qua các cộng đồng ngầm và các diễn đàn tội phạm mạng. Sử dụng và phân phối Virus Kits là hành vi bất hợp pháp và có thể gây nguy hiểm cho hệ thống máy tính và dữ liệu cá nhân của người khác.

Antivirus

Phần mềm chống vi-rút (Antivirus) là một loại phần mềm được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các loại mã độc hại như virus, worm, trojan, spyware và phần mềm độc hại khác từ máy tính hoặc hệ thống mạng. Mục tiêu chính của phần mềm chống vi-rút là bảo vệ hệ thống khỏi sự xâm nhập của các phần mềm độc hại và ngăn chúng lây lan và gây hại.

Các tính năng chính của phần mềm chống vi-rút bao gồm:

 1. Phát hiện và loại bỏ mã độc hại: Phần mềm chống vi-rút sẽ quét toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin cụ thể để phát hiện các mã độc hại. Nếu phát hiện được, nó sẽ cảnh báo người dùng và cung cấp tùy chọn để xóa hoặc cách ly các tệp bị nhiễm.
 2. Cập nhật định kỳ: Phần mềm chống vi-rút cần được cập nhật thường xuyên với các định nghĩa mới về các loại mã độc hại. Những cập nhật này giúp phần mềm chống vi-rút có khả năng phát hiện các biến thể mới của virus hoặc mã độc hại khác.
 3. Tiêu diệt các quảng cáo và phần mềm gián điệp: Ngoài việc phát hiện virus, phần mềm chống vi-rút cũng có thể ngăn chặn các quảng cáo không mong muốn, cửa sổ pop-up và các phần mềm gián điệp (spyware) có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
 4. Quét email và tải về: Một số phần mềm chống vi-rút cung cấp tính năng quét email và tải về tệp từ internet để đảm bảo rằng các tệp không chứa mã độc hại.
 5. Tường lửa mạng: Một số giải pháp phần mềm chống vi-rút cung cấp tích hợp tính năng tường lửa để ngăn chặn các kết nối đến và từ máy tính, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối nguy hiểm từ mạng.
 6. Phân loại các tệp tin đáng tin cậy: Phần mềm chống vi-rút có thể xác định và phân loại các tệp tin đáng tin cậy, giúp người dùng biết rằng những tệp này là an toàn và không bị nhiễm mã độc hại.

Phần mềm chống vi-rút là một công cụ quan trọng để bảo vệ máy tính và dữ liệu cá nhân khỏi các mối đe dọa mạng và mã độc hại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có phần mềm chống vi-rút nào là hoàn toàn không thấm và không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Do đó, cần kết hợp nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo an toàn cho hệ thống và dữ liệu.

Xem thêm Lịch sử của Laravel

Một số phần mềm Antivirus hàng đầu

Có nhiều phần mềm chống vi-rút hàng đầu trên thị trường, mỗi cái đều có các tính năng và khả năng riêng. Dưới đây là một số phần mềm chống vi-rút hàng đầu được công nhận trong ngành:

 1. Bitdefender: Được biết đến với khả năng phát hiện cao và hiệu suất ổn định. Bitdefender cung cấp nhiều tính năng bảo mật như phát hiện ransomware, bảo vệ quá trình thanh toán trực tuyến và tường lửa mạng.
 2. Norton: Norton AntiVirus của NortonLifeLock cũng là một sản phẩm chất lượng cao với khả năng ngăn chặn các loại mã độc hại đa dạng. Norton cung cấp các tính năng bảo mật như tường lửa, bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến.
 3. Kaspersky: Phần mềm chống vi-rút của Kaspersky cung cấp tích hợp nhiều tính năng bảo mật, bao gồm chống phishing, quản lý mật khẩu và bảo vệ ngân hàng trực tuyến.
 4. McAfee: McAfee AntiVirus cung cấp bảo vệ toàn diện khỏi các mối đe dọa trực tuyến và offline. Nó cũng bao gồm các tính năng như tường lửa, bảo vệ quyền riêng tư và phát hiện mã độc mới.
 5. ESET NOD32: ESET NOD32 là một phần mềm chống vi-rút hiệu suất cao với khả năng phát hiện và loại bỏ các mối đe dọa mạng. Nó cũng có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công phishing và bảo vệ trình duyệt.
 6. Avast: Avast cung cấp bảo vệ khỏi virus, phần mềm độc hại và tấn công phishing. Nó còn có tính năng quản lý mật khẩu và tạo ổ ảo để bảo vệ dữ liệu quan trọng.
 7. Avira: Avira Antivirus có khả năng phát hiện virus và các loại mã độc khác với hiệu suất tốt. Nó cũng cung cấp các tính năng bảo mật như tường lửa và bảo vệ quyền riêng tư.

Nhớ rằng danh sách này có thể thay đổi theo thời gian và cần dựa vào các đánh giá cụ thể, hiệu suất và tính năng mà bạn cần từ phần mềm chống vi-rút để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Xem thêm Swift 4.0 là gì?

Các phương pháp antivirus nâng cao

Các phương pháp và sản phẩm chống vi-rút tinh vi hơn tiếp tục xuất hiện. Trong phần phụ này, chúng tôi nhấn mạnh một số điều quan trọng nhất.

GENERIC DECRYPTION

Kỹ thuật Generic Decryption (Giải mã tổng quát) là một phương pháp được sử dụng trong phần mềm chống vi-rút để phát hiện và loại bỏ các chương trình độc hại sử dụng mã hóa. Mục tiêu của kỹ thuật này là tạo ra một giải pháp tổng quát có khả năng giải mã các tệp bị mã hóa bởi các mã độc mà không cần biết cụ thể mã hóa nào đã được sử dụng. Điều này giúp phần mềm chống vi-rút có khả năng xác định các tệp bị mã hóa bởi các biến thể mới của mã độc mà chưa được xác định trước.

Một số nguyên tắc và phương pháp thường được sử dụng trong Generic Decryption bao gồm:

 1. Tìm kiếm các đặc điểm chung: Các chương trình độc hại thường có các đặc điểm chung trong cách chúng thực hiện mã hóa. Các kỹ thuật chống vi-rút có thể tìm kiếm các chuỗi bytes bất thường hoặc các đặc điểm thuộc về quy luật mã hóa phổ biến.
 2. Phân tích dòng lệnh và hàm gọi: Khi mã độc thực hiện mã hóa, nó thường sử dụng các hàm gọi cụ thể để thực hiện các thao tác mã hóa. Các kỹ thuật chống vi-rút có thể theo dõi các hàm gọi này để xác định cách mã độc thực hiện mã hóa.
 3. Theo dõi thay đổi tệp: Mã độc thường sẽ thay đổi dữ liệu trong tệp bị nhiễm để thực hiện mã hóa. Các kỹ thuật chống vi-rút có thể theo dõi các thay đổi này và áp dụng các phép giải mã tạm thời để khôi phục lại dữ liệu ban đầu.
 4. Phân tích quy luật mã hóa: Các kỹ thuật chống vi-rút có thể phân tích cách mà mã độc thực hiện mã hóa và xác định các quy luật hoặc thuật toán mã hóa thường được sử dụng.
 5. Sử dụng bộ giả lập: Một số phần mềm chống vi-rút sử dụng các bộ giả lập để thực hiện giải mã tạm thời các tệp bị mã hóa và kiểm tra kết quả giải mã có phù hợp với tệp gốc không.

Kỹ thuật Generic Decryption không phải lúc nào cũng hiệu quả đối với tất cả các loại mã độc và mã hóa. Đôi khi, mã độc có thể sử dụng các biện pháp phức tạp để che giấu cách thức mã hóa, điều này làm cho việc phát hiện và giải mã tổng quát trở nên khó khăn. Tuy nhiên, đây là một trong những cách chống vi-rút quan trọng trong việc phát hiện và loại bỏ các tệp độc hại mã hóa.

DIGITAL IMMUNE SYSTEM 

Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số (Digital Immune System) là một khái niệm được áp dụng trong lĩnh vực bảo mật thông tin, đặc biệt là trong việc bảo vệ mạng máy tính và hệ thống khỏi các mối đe dọa và cuộc tấn công trực tuyến. Khái niệm này được lấy cảm hứng từ hệ thống miễn dịch sinh học của con người, mục tiêu của nó là xây dựng các hệ thống tự động phát hiện, chống lại và phản ứng với các cuộc tấn công mạng một cách tự động và hiệu quả.

Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số hoạt động bằng cách sử dụng các phần mềm, công cụ và quy trình để giám sát, phân tích và phản ứng với các hoạt động bất thường và mối đe dọa trong môi trường mạng. Các thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch kỹ thuật số bao gồm:

 1. Phát hiện bất thường: Hệ thống miễn dịch sẽ theo dõi lưu lượng mạng, dữ liệu và hành vi của người dùng để xác định các hoạt động không bình thường và dấu hiệu của các cuộc tấn công.
 2. Phân tích và đánh giá: Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống miễn dịch sẽ thực hiện phân tích để xác định mức độ nguy hiểm và loại của cuộc tấn công hoặc mối đe dọa.
 3. Phản ứng tự động: Hệ thống miễn dịch có khả năng thực hiện các biện pháp phản ứng tự động như cách cô lập máy tính bị nhiễm, chặn các kết nối độc hại hoặc ngăn chặn lưu lượng tấn công.
 4. Học máy và trí tuệ nhân tạo: Hệ thống miễn dịch cần phải sử dụng các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để tự động nhận biết các mẫu mới của các cuộc tấn công và mối đe dọa.
 5. Tích hợp và tương tác: Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số cần phải tích hợp với các thành phần khác của hạ tầng bảo mật mạng như tường lửa, hệ thống IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System), và các phần mềm chống vi-rút.
 6. Liên tục cải tiến: Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số cần phải liên tục cập nhật, nâng cấp và cải tiến để đối phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp và tinh vi.

Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạng và hệ thống khỏi các mối đe dọa và cuộc tấn công trực tuyến, đồng thời giúp tự động hóa quá trình phát hiện và ứng phó, giảm thiểu thời gian phản ứng và tối ưu hóa hiệu suất bảo mật.

Hệ thống miễn dịch kỹ thuật số

Sự thành công của hệ thống miễn dịch kỹ thuật số phụ thuộc vào khả năng của virus máy phân tích để phát hiện các chủng virus mới và cải tiến. Bằng cách liên tục phân tích và theo dõi các loại vi-rút được tìm thấy trong tự nhiên, có thể liên tục cập nhật phần mềm miễn dịch kỹ thuật số để bắt kịp các mối đe dọa.

BEHAVIOR-BLOCKING SOFTWARE

Phần mềm chặn hành vi (Behavior-blocking software) là một công nghệ an ninh máy tính được thiết kế để bảo vệ hệ thống và mạng máy tính khỏi các hoạt động độc hại bằng cách theo dõi và phân tích hành vi của các ứng dụng và tiến trình phần mềm. Khác với các giải pháp chống vi-rút dựa trên chữ ký truyền thống, phần mềm chặn hành vi tập trung vào phát hiện các mô hình hành vi bất thường có thể chỉ ra sự hiện diện của phần mềm độc hại hoặc các mối đe dọa khác.

Nguyên tắc chính đằng sau phần mềm chặn hành vi là nhận dạng các hành động hoặc hành vi khác biệt so với các hoạt động bình thường và dự kiến của phần mềm hợp pháp. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả đối với các mối đe dọa mới và không xác định, bao gồm cả các cuộc tấn công zero-day, mà các phương pháp dựa trên chữ ký có thể không có khả năng phát hiện.

Các đặc điểm chính và đặc tính của phần mềm chặn hành vi bao gồm:

 1. Phân Tích Động: Phần mềm chặn hành vi thường hoạt động bằng cách thực thi phần mềm trong môi trường kiểm soát, chẳng hạn như hộp cát (sandbox), để theo dõi cách nó hoạt động. Phân tích động này cho phép phần mềm theo dõi các hành động và tương tác của ứng dụng trong thời gian thực.
 2. Mô Hình Hành Vi: Phần mềm này tìm kiếm các mô hình hành vi cụ thể liên quan đến phần mềm độc hại, như sửa đổi các tệp hệ thống, cố gắng truy cập thông tin nhạy cảm, thiết lập các kết nối mạng trái phép hoặc thay đổi cài đặt hệ thống.
 3. Phát Hiện Heuristic: Phần mềm chặn hành vi sử dụng phát hiện heuristics để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn dựa trên các biểu hiện hành vi bất thường. Heuristics liên quan đến việc so sánh hành vi quan sát được với các quy tắc và mô hình hành vi đã xác định trước để xác định xem hoạt động có gây nghi ngờ không.
 4. Phát Hiện Zero-Day: Một trong những ưu điểm chính của phần mềm chặn hành vi là khả năng phát hiện các mối đe dọa hoặc cuộc tấn công zero-day chưa từng được biết đến trước. Vì nó tập trung vào hành vi thay vì dựa vào các chữ ký đã biết, nó có thể xác định các loại phần mềm độc hại mới mà trước đây chưa được tài liệu.
 5. Giảm Sai Positives: Trong khi phát hiện dựa trên hành vi hiệu quả trong việc xác định các mối đe dọa mới, nó cũng có thể gây ra các cảnh báo giả nếu phần mềm hợp pháp hoạt động một cách không bình thường. Các giải pháp chặn hành vi hiện đại làm việc để giảm thiểu số lượng cảnh báo giả bằng cách tinh chỉnh các mô hình hành vi và xem xét nhiều yếu tố ngữ cảnh.
 6. Bảo Vệ Thời Gian Thực: Phần mềm chặn hành vi hoạt động trong thời gian thực, liên tục theo dõi hành vi của các ứng dụng và tiến trình đang chạy. Điều này cho phép phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ hoạt động nghi ngờ hoặc độc hại nào.
 7. Bổ Sung cho Antivirus Dựa Trên Chữ Ký: Phần mềm chặn hành vi thường được sử dụng kết hợp với các giải pháp chống vi-rút truyền thống dựa trên chữ ký để cung cấp bảo vệ toàn diện chống lại nhiều loại mối đe dọa.

Tóm lại, phần mềm chặn hành vi thêm một tầng phòng vệ quan trọng vào chiến lược bảo mật, đặc biệt khi đối mặt với các mối đe dọa mới và phức tạp. Nó giúp tổ chức bảo vệ khỏi các loại phần mềm độc hại chưa từng biết và nâng cao tổng thể tình hình bảo mật của hệ thống và mạng của họ.

Hình 21.5 Hoạt động phần mềm chặn hành vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now