Rate this post

Băng thông (Bandwidth) là số lượng dữ liệu được truyền qua một kênh kết nối mạng trong một đơn vị thời gian cụ thể. Nó được đo bằng bit hoặc byte trên giây. Băng thông của một kênh kết nối mạng xác định sức chứa của nó trong việc truyền tải dữ liệu. Mức độ sử dụng băng thông của một kênh kết nối mạng có thể ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng truyền tải dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Các yếu tố ảnh hưởng đến băng thông

Các yếu tố ảnh hưởng đến băng thông gồm:

  • Số lượng người dùng đang truy cập trang web
  • Dung lượng tập tin được tải lên và tải xuống
  • Độ phức tạp của trang web
  • Chất lượng kết nối mạng
  • Số lượng các yêu cầu đến server
  • Sử dụng cache và các công nghệ giảm băng thông như CDN.

So sánh Bandwidth và speed

Bandwidth và Speed là 2 thuật ngữ liên quan đến internet và đều quan trọng cho việc truyền tải dữ liệu trên mạng. Tuy nhiên, chúng có nghĩa khác nhau:

Bandwidth là số lượng tối đa dữ liệu có thể truyền tải trong một đơn vị thời gian nhất định. Nó được đo bằng bit hoặc byte trên giây.

Speed là tốc độ thực tế của một kết nối internet để truyền tải dữ liệu. Nó được đo bằng Mbps (megabit per second) hoặc MBps (megabyte per second).

Ví dụ, nếu một nhà cung cấp dịch vụ internet cung cấp bandwidth 100 Mbps, nghĩa là tối đa 100 megabit dữ liệu có thể truyền tải trên mạng trong một giây. Tốc độ speed của một kết nối có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với bandwidth tùy thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng người dùng đang sử dụng mạng, tốc độ máy chủ, v.v.

So sánh Bandwidth và latency

Bandwidth và Latency là hai thuật ngữ khác nhau liên quan đến việc truyền tải dữ liệu trên mạng.

Bandwidth đề cập đến tốc độ mà dữ liệu có thể truyền đi trong một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng bit hoặc byte mỗi giây. Càng cao bandwidth của mạng, tốc độ truyền tải dữ liệu càng nhanh.

Latency, hoạt động khác nhau, đề cập đến thời gian mà dữ liệu cần để chuyển từ nguồn đến mục tiêu. Latency càng thấp, tốc độ xử lý dữ liệu càng nhanh.

Vậy, khi so sánh giữa Bandwidth và Latency, chúng ta cần xem xét tốc độ truyền tải dữ liệu và thời gian xử lý dữ liệu.

So sánh Bandwidth và throughput

Bandwidth và Throughput là hai khái niệm thường được sử dụng để miêu tả sức mạnh của mạng và hệ thống.

Bandwidth là tốc độ tối đa của dữ liệu có thể truyền đi qua mạng trong một khoảng thời gian nhất định. Nó xác định sức mạnh của mạng, tức là sức mạnh truyền tải của nó.

Throughput là tốc độ thực tế của dữ liệu truyền đi qua mạng trong một khoảng thời gian nhất định. Nó xác định tốc độ thực tế của mạng, tức là số lượng dữ liệu được truyền đi thành công trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: Một mạng có băng thông 100 Mbps nhưng có thể chỉ có Throughput là 50 Mbps do những vấn đề như tải trọng mạng, giới hạn phần cứng, giới hạn giao thức v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now