Bảng báo giá thiết kế website

Bảng báo giá thiết kế website

Rate this post


Amount of space

Bandwidth per month

E-mail accounts

MySql databases

Your Text

choose your plan

Cơ bản

Chọn mẫu và chỉnh Sửa 3 lần

Dung lượng 3GB

Domain miễn phí

Hỗ trợ SSL

Bảo hành vĩnh viễn

5.000.000 VNĐ

Chuyên Nghiệp

Chọn mẫu chỉnh sửa 5 lần

Dung lượng 3GB

Domain miễn phí

Hỗ trợ SSL

Bảo hành vĩnh viễn

7.000.000 VNĐ

Nâng cao

Thiết kế theo yêu cầu

Dung lượng 5GB

Domain Miễn Phí

Hỗ trợ SSL

bảo hành vĩnh viễn

10.000.000 vnđ

Leave a Reply