Author Archives: thu89

Escaping và Non-Escaping Closures

Trong swift, các closures có thể được định nghĩa là khối mã riêng có thể được chuyển trong các phương thức hoặc được sử dụng trong code. Tuy nhiên, chúng ta có thể xác định hai loại closures, tức là, escaping và non-escaping. Trong swift 5, các tham số mặc định là non-escaping. Các bài […]

Chuyển đổi chuỗi thành Int Swift

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chúng tôi có thể chuyển đổi Chuỗi thành giá trị số nguyên tương đương của nó trong nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng ta có thể chuyển đổi một chuỗi chỉ chứa số nguyên. Bộ khởi tạo của Integer có thể được sử dụng để […]

Contact Me on Zalo
Call now