Author Archives: Dục Đoàn Trình

Các luật về bản quyền và quảng cáo trong Content marketing

Các luật về bản quyền và quảng cáo là những quy tắc và nghiêm cấm để bảo vệ sở hữu trí tuệ và không vi phạm quyền lợi của người khác. Chúng bao gồm các quy định về sử dụng và tái sử dụng nội dung của người khác mà không có sự cho phép, […]

AI rule-based là gì?

AI rule-based (còn gọi là AI dựa trên quy tắc) là một loại AI mà hệ thống được xây dựng dựa trên các quy tắc cụ thể để thực hiện các tác vụ. Hệ thống này sẽ lặp lại các quy tắc đã được định nghĩa trước đó để xử lý dữ liệu và ra […]

View trong Express.js

Trong Express.js, view là một thành phần quan trọng của mô hình MVC (Model-View-Controller). Nó là một phần của ứng dụng mà xử lý việc hiển thị dữ liệu cho người dùng. Các view thường được viết bằng HTML, CSS và JavaScript. Trong Express.js, chúng ta có thể sử dụng các thư viện template như […]

controller trong Express.js

Trong Express.js, controller là một module hoặc một tập hợp các hàm xử lý các yêu cầu từ người dùng. Nó thường được sử dụng để xử lý logics, xử lý các lỗi, tương tác với cơ sở dữ liệu và trả về kết quả cho người dùng. Một controller có thể bao gồm nhiều […]

java là gì? hướng dẫn kiến thức lập trình java

Java là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện tại là Oracle) vào năm 1995. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các ứng dụng đa nền tảng. Java được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như lập trình […]

Ajax là gì ?

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một kỹ thuật cho phép truy xuất dữ liệu từ máy chủ mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó sử dụng JavaScript để gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, và sử dụng XML hoặc các định dạng dữ liệu khác như JSON để lưu […]

json là gì

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu mã nguồn mở dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống. Nó được sử dụng rộng rãi trong lập trình web và các dịch vụ mạng, vì nó dễ đọc và ghi, và có thể dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác […]

Contact Me on Zalo
Call now