Rate this post

Node.js Assert là cách cơ bản nhất để viết các bài kiểm tra. Nó không cung cấp phản hồi khi chạy thử nghiệm của bạn trừ khi một thử nghiệm không thành công. Assert module cung cấp một các tập hợp các assertion tests đơn giản để nhằm đến test kiểm tra invariants. module được thiết kế nhằm cho  sử dụng nội bộ bởi Node.js, nhưng cũng có thể được dùng trong source code  require (‘assert’).

Các bài viết liên quan:

Tuy nhiên, assert không phải là một framework testing và không thể được dùng như assertion library.

Node.js Assert Example

Hãy xem một ví dụ đơn giản về Node.js Assert.

File: assert_example1.js

var assert = require('assert'); 
function add (a, b) { 
 return a + b; 
} 
var expected = add(1,2); 
assert( expected === 3, 'one plus two is three'); 

Nó sẽ không cung cấp bất kỳ đầu ra nào vì trường hợp này là đúng. Nếu bạn muốn xem đầu ra, bạn cần phải thực hiện thử nghiệm không thành công.

File: assert_example2.js

var assert = require('assert'); 
function add (a, b) { 
 return a + b; 
} 
var expected = add(1,2); 
assert( expected === 4, 'one plus two is three'); 

Bây giờ bạn sẽ thấy AssertionError.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now