API của FQL

API của FQL

Rate this post

Ngôn ngữ FQL

Ngôn ngữ truy vấn của Facebook (FQL) là một ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ SQI được các nhà phát triên Facebook tạo ra để giúp người việt ứng dụng truy xuât tới các bảng trong cơ sở dữ liệu bao gỗôm các bảng : user, friend, group, group_member, event, event_member, photo, album, and photo tag..

API của FQL

Do FQL dựa trên nên tảng là ngôn ngữ SQL chính vì vậy câu trúc của FQL cũng tương tự như câu trúc của SQL :

SELECT [trường] FROM [bảng] WHERE [điều kiện]

Trong FQL, các mệnh đề trong SQL như ORDER BY, LIMIT cũng được hỗ trợ:

SELECT [trường] FROM [bảng] WHERE [điều kiện]

ORDER BY [trường] LIMIT [vị trí bắt đầu], [vị trí kết thúc]

Theo FaceBook

Tuy dựa trên nên tảng của SQL nhưng FQL cũng có những điểm khác biệt.

Đầu tiên là phải kê đến mệnh đề FROM. Nếu như trong SQL sau from có thể là một hoặc nhiêu bảng đề truy xuât dữ liệu nhưng trong FQL sau from chỉ có duy nhât một bảng. Như vậy trong FQL không hỗ trợ các kiểu join. Đề có thê lẫy dữ liệu từ nhiều bảng, cách phô biên nhất là sử dụng các cầu truy vần con.

Có thể bạn quan tâm:

Ví dụ nều muốn lây danh sách những người bạn của người dùng đang sử dụng ứng dụng câu truy vần FQL có thê là:

SELECT uid FROM user WHERE has_qdded_ app = 0 AND uid IN

(SELECT uid2 FROM friend WHERE uidl=$user )

Tiếp theo, để giảm một lượng lớn dữ liệu trao đổi, FQL không hỗ trợ SELECT *. Cuối cùng, mệnh đê ORDER BY chỉ hồ trợ một trường đơn duy nhất, không hồ trợ nhiều trường như trong SQL.

Các bộ SDK hỗ trợ

  • Facebook Javescript SDK (là open source): là bộ thư viện dễ sử dụng nhất, chủ yếu là Graph API.
  • The Facebook PHP and Python SDKs.
  • The iPhone and Android SDKs.
  • Perl: Perl SDK.
  • Ruby: thử viện Open Graph Ruby
  • Java: thư viện fb4j.
  • .NET: the Facebook.net Library, Facebook Developer.

Facebook và tương lai

Tính tới thời điểm hiện tại, Facebook là mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, thu hút hàng tỷ người. Số lượng thành viên gia tăng một cách nhanh chóng là một lợi thế giúp Facebook phát triển các tính năng mới. Ta có thể đề cập đến một trong những hướng phát triển tương lai của Facebook API theo hướng Marketing Facebook.

Xem thêm kỹ thuật seo cơ bản

Chúng ta có thể thông qua Facebook để quảng cáo cho các doanh nghiệp hay các nhà kinh doanh nhỏ lẻ.

  • Đăng quảng cáo trên Facebook Stories, hiện nay nó cũng đang là xu thế. Nó có khả năng update nhanh chóng mà không làm Newfeed của bạn “chật chội” dữ liệu, nhưng tin tức có thể ngay lập tức cập nhật đến mọi người. Bên cạnh đó, có nhiều người không thích thông tin của mình hiển thị lâu thì đây cũng là 1 biện pháp khắc phục.
  • Livestream tăng tương tác: chắc hẳn Live không còn xa lạ với mọi người nữa. Live đang là xu hướng và tương lai có thể kết hợp với công nghệ tương tác. Ví dụ như có thể phỏng vấn trực tiếp các ban đang tương tác với Live hay có thể tổ chắc các mini game trên đấy. Điều này sẽ thu hút người dùng hơn.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã và đang thay đổi lớn về việc quảng cáo. Sau này có thể có các ứng dụng được đưa thêm vào Facebook nhờ đến công nghệ AI này. Để tìm hiểu về quảng cáo trên Facebook chúng ta phải tìm hiểu đến các công cụ giúp chúng ta có thể lấy dữ liệu của người dùng thông qua API Facebook.

Xem thêm chăm sóc nội dung web

Leave a Reply