Rate this post

Scopse là một đối tượng được chỉ định như một phần ràng buộc giữa HTML (view) và JavaScript (Controller). Nó đóng vai trò tham gia controller với các View. Nó có sẵn cho cả View và controller.

Các bài viết liên quan:

Cách sử dụng Scopse

Để tạo controller trong AngularJS, bạn phải chuyển đối tượng $ scope làm đối số.

Xem ví dụ này:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script> 
<body> 
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> 
<h1>{{carname}}</h1> 
</div> 
<script> 
var app = angular.module('myApp', []); 
app.controller('myCtrl', function($scope) { 
  $scope.carname = "Volvo"; 
}); 
</script> 
<p>Thuộc tính "carname" được tạo trong controller và có thể được tham chiếu trong chế độ xem bằng cách sử dụng dấu ngoặc {{}}.</p> 
</body> 
</html> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now