Rate this post

Vì chúng tôi sẽ sử dụng trình duyệt làm môi trường demo của mình, hãy xem một số chức năng để tương tác với người dùng: cảnh báo, nhắc nhở và xác nhận. Hãy xem cách chúng ta tương tác Browser thông qua các phương thức.

Các bài viết liên quan:

Tóm tắt nội dung

Alert

Cái này chúng tôi đã thấy. Nó hiển thị một thông báo và đợi người dùng nhấn “OK”.

Ví dụ:

alert ("Xin chào");
//show alert trong javascript

Cửa sổ nhỏ với thông báo được gọi là cửa sổ phương thức. Từ “phương thức” có nghĩa là khách truy cập không thể tương tác với phần còn lại của trang, nhấn các nút khác, v.v., cho đến khi họ xử lý xong cửa sổ. Trong trường hợp này – cho đến khi họ nhấn “OK”.

prompt

Prompt là hàm đưa ra hai đối số:

result = prompt (title, [default]);
//cú pháp của prompt

Nó hiển thị một cửa sổ phương thức với một tin nhắn văn bản, một trường nhập cho khách truy cập và các nút OK / Cancel.

  • title: văn bản để hiển thị cho khách truy cập.
  • [default]: Tham số thứ hai tùy chọn, giá trị ban đầu cho trường đầu vào.

Dấu ngoặc vuông trong cú pháp […]

Các dấu ngoặc vuông xung quanh mặc định trong cú pháp trên biểu thị rằng tham số là tùy chọn, không bắt buộc.

Khách có thể gõ vào tùy chọn trong tham số. Sau đó, chúng ta có thể nhận được lựa chọn của khách hàng. Hoặc chúng ta có thể hủy nhập tham số bằng nút Esc, và tham số nhập sẽ nhận null.

Xem thêm Hiểu các nguyên tắc cơ bản về JavaScript

Prompt trả về chuỗi nếu khách hàng nhập hoặc null khách hàng hủy.

Ví dụ:

let age = prompt ('Bạn bao nhiêu tuổi?',100);
alert (`Bạn $ {age} tuổi! '); // Bạn 100 tuổi!

Trong IE: luôn cung cấp giá trị mặc định

Tham số thứ hai là tùy chọn, nhưng nếu chúng tôi không cung cấp, Internet Explorer sẽ chèn văn bản “không xác định” vào lời nhắc.

Chạy mã này trong Internet Explorer để xem:

let test = prompt ("Kiểm tra");

Vì vậy, để lời nhắc trông đẹp trong IE, chúng tôi khuyên bạn nên luôn cung cấp đối số thứ hai:

let test = prompt ("Kiểm tra", ''); // <- cho IE

Confirm

Cú pháp: result = confirm (questioni);

Chức năng xác nhận hiển thị một cửa sổ phương thức với một câu hỏi và hai nút: OK và Cancel.

Kết quả là true nếu nhấn OK và ngược lại là false.

Ví dụ:

let isBoss = Confirm("Bạn có phải là ông chủ không?");
alert(isBoss); // true nếu nhấn OK

Kết luận

Chúng tôi đã đề cập đến 3 chức năng dành riêng cho trình duyệt để tương tác với khách truy cập:

  • Alert
  • Prompt
  • Confirm

Alert hiển thị thông báo.

Prompt xuất ra màn hình thông báo yêu cầu nhập vào tham số. Nó trả kiểu dữ liệu string, nếu Cancel hoặc Esc được chọn thì giá trị nhận được là null.

Confirm hiển thị một thông báo và đợi người dùng nhấn “OK” hoặc “Cancel”. Nó trả về giá trị true cho OK và giá trị false cho Cancel / Esc.

Tất cả các phương pháp này đều là method: chúng tạm dừng thực thi tập lệnh và không cho phép khách truy cập tương tác với phần còn lại của trang cho đến khi cửa sổ bị loại bỏ.

Có hai hạn chế được chia sẻ bởi tất cả các phương pháp trên:

  • Vị trí chính xác của cửa sổ phương thức được xác định bởi trình duyệt. Thông thường, nó nằm ở trung tâm.
  • Giao diện chính xác của cửa sổ cũng phụ thuộc vào trình duyệt. Chúng ta không thể sửa đổi nó.

Đó là cái giá phải trả cho sự đơn giản. Có nhiều cách khác để hiển thị cửa sổ đẹp hơn và tương tác phong phú hơn với khách truy cập, nhưng nếu “chuông và còi” không quan trọng lắm, thì những phương pháp này vẫn hoạt động tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now