Rate this post

$_SERVER trong PHP là một mảng toàn cục chứa các thông tin về môi trường và cấu hình server. Nó chứa các giá trị như tên máy chủ, tên tài khoản đang chạy, đường dẫn đến tệp PHP, các giá trị HTTP, và nhiều thông tin khác. Bạn có thể sử dụng các giá trị này để lấy thông tin về môi trường hoạt động của server và xử lý theo cách phù hợp.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng  $_server ? 

$_SERVER là một mảng Superglobal trong PHP, chứa các thông tin về môi trường máy chủ, và các thông tin về HTTP headers, đường dẫn, và nhiều hơn nữa.

Những lý do nên sử dụng $_SERVER bao gồm:

 1. Lấy thông tin về môi trường: $_SERVER cung cấp thông tin về tên máy chủ, đường dẫn tới thư mục gốc của trang web, và các đường dẫn tương đối.
 2. Lấy thông tin về HTTP headers: $_SERVER cung cấp thông tin về các HTTP headers, như user-agent, referer, và nhiều hơn nữa.
 3. Xác định đường dẫn tới trang web: $_SERVER có thể được sử dụng để xác định đường dẫn tới trang web, để xác định đường dẫn tới các tập tin khác.
 4. Xác định địa chỉ IP của người dùng: $_SERVER cung cấp thông tin về địa chỉ IP của người dùng, giúp cho bạn biết người dùng đang truy cập từ đâu.

Khi nào nên sử dụng  $_server ? 

$_SERVER trong PHP được sử dụng để lấy các thông tin về máy chủ, cấu hình và môi trường. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống, chẳng hạn như xác định đường dẫn tuyệt đối của tập tin, hoặc lấy thông tin về địa chỉ IP của người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng để lấy các giá trị cấu hình máy chủ, chẳng hạn như giá trị cấu hình PHP.

Sử dụng $_server trong PHP như thế nào ? 

$_SERVER trong PHP là một mảng toàn cục chứa thông tin về máy chủ, lập trình viên có thể sử dụng thông tin này để lấy các thông tin về máy chủ, ví dụ như địa chỉ IP của client, tên máy chủ, tên của script đang được thực thi, v.v.

Ví dụ, để lấy địa chỉ IP của client, bạn có thể sử dụng mã sau:

echo $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];

Bạn cũng có thể sử dụng $_SERVER để lấy các thông tin về máy chủ, ví dụ như tên máy chủ:

echo $_SERVER[‘SERVER_NAME’];

Bạn có thể tìm thêm các thông tin khác trong tài liệu PHP về $_SERVER để sử dụng cho nhu cầu của mình.

Những lưu ý khi sử dụng $_server

 • $_SERVER là một mảng superglobal, nó có nhiều thông tin về máy chủ, cấu hình, thông tin đường dẫn và thông tin về client.
 • Các giá trị trong $_SERVER có thể không chính xác hoặc bị sửa đổi bởi các tùy chọn cấu hình server hoặc các module mở rộng PHP.
 • Chỉ sử dụng $_SERVER với mục đích mong muốn và cẩn thận khi xử lý các dữ liệu từ $_SERVER, vì nó có thể bị tấn công bằng các giá trị được gán giả.
 • Chỉ sử dụng $_server để lấy thông tin về máy chủ và cấu hình mà bạn cần thiết.
 • $_server chỉ chứa thông tin mà máy chủ muốn cung cấp, vì vậy bạn không thể yêu cầu một số thông tin nếu máy chủ không muốn cung cấp.
 • $_server có thể sẽ không được hỗ trợ trên tất cả các máy chủ, vì vậy bạn nên kiểm tra trước khi sử dụng.
 • Bạn nên sanitize và validate dữ liệu từ $_server trước khi sử dụng để tránh bất cứ tấn công nào từ bên ngoài.

Các ví dụ sử dụng  $_server 

Các ví dụ sử dụng $_server trong PHP:

 1. Lấy thông tin về địa chỉ IP của người dùng:

$user_ip = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];

echo $user_ip;

 1. Lấy thông tin về tên miền của trang web:

$domain_name = $_SERVER[‘HTTP_HOST’];

echo $domain_name;

 1. Lấy thông tin về đường dẫn tuyệt đối của trang web:

$absolute_path = $_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’];

echo $absolute_path;

 1. Lấy thông tin về đường dẫn tương đối của trang web:

$relative_path = $_SERVER[‘PHP_SELF’];

echo $relative_path;

 1. Lấy thông tin về trình duyệt của người dùng:

$user_agent = $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];

echo $user_agent;

Đây chỉ là một vài trong rất nhiều thông tin mà bạn có thể lấy được từ biến $_SERVER trong PHP.

Kết luận 

$_SERVER là một mảng superglobal trong PHP, cung cấp thông tin về môi trường và các tiện ích của máy chủ. Sử dụng $_SERVER là hữu ích cho việc lấy thông tin môi trường hoạt động của máy chủ, và cung cấp nhiều tiện ích như lấy đường dẫn URL, tên máy chủ, địa chỉ IP, v.v. Tuy nhiên, sử dụng $_SERVER cần phải cẩn thận vì nó có thể dễ dàng bị tấn công và bị tình trạng tùy chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now